”Volvoaffären visar problem med svensk kapitalbildning”

Låt kinesiska Geelys aktieköp i lastbilstillverkaren Volvo bli affären som får regering och näringsliv att omvärdera inställningen till svensk kapitalbindning. En politik som nonchalerar att stora delar av näringslivet säljs ut till riskkapitalister, hedgefonder och utländska ägare är inte hållbar för 2000-talet, skriver forskaren Sophie Nachemson-Ekwall.

Läs hela nyheten:
”Volvoaffären visar problem med svensk kapitalbildning”

Publicerad: 2018-01-04 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Kommun avvecklar franskan i alla sina högstadieskolor”

DN DEBATT 23/1. Andelen elever som läser andra främmande språk än engelska i svenska skolor minskar i allt snabbare takt. Kristianstads kommun beslöt nyligen att helt avveckla franskan i kommunens samtliga högstadieskolor. Vi har länge varnat för utvecklingen och för att vända den behöver vi nu göra något radikalt annorlunda, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

2018-01-22-21:00:00

”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”

DN DEBATT 22/1. Den fattigaste halvan av världens befolkning fick ingen förmögenhetstillväxt alls under förra året. Samtidigt gick 82 procent av ökningen till den allra rikaste procenten i världen. Denna chockerande orättvisa måste få ett slut – nu behövs kraftfulla åtgärder. Vi måste i högre grad belöna arbete, inte rikedom, skriver Robert Höglund, Oxfam.

2018-01-21-21:00:00

”Tiden ute för barnäktenskap och oskuldskontroller”

DN DEBATT 21/1. Hur är det möjligt att Fadimes medsystrar, efter så många år av debatter och åtgärder, fortfarande saknar rättighet att välja sina liv? Tiotusentals unga får växa upp med olika grader av ”mångkulturell” diskriminering. Det är dags att visa att tiden är ute för oskuldskontroller, barnäktenskap och könsstympningar, skriver Nätverket mot hedersrelaterat våld.

2018-01-20-21:00:00

”Stärk samarbetet om Nordsjön för att möta Brexit”

DN DEBATT 20/1. Nordsjön ger jobb åt mer än 850.000 människor och står för 80 procent av EU:s havsbaserade förnybara energi. Oljan och gasen spelar en viktig roll och kusterna är värdefulla för friluftslivet. Efter Brexit kommer EU:s yttre gräns att gå rakt igenom regionen och för att det ska orsaka så lite skada som möjligt måste samarbetet stärkas, skriver Nordsjökommissionen.

2018-01-19-21:00:00

”Konsumenternas förtroende för företagen allt sämre”

DN DEBATT 19/1. Kundnöjdheten minskar och konsumenterna har blivit mer kritiska. Förtroendet för företag och institutioner har försvagats efter den senaste finanskrisen. Dagens ledare måste snabbt lära om och lära nytt för att anpassa sig till kunder och brukare som ställer nya krav, skriver Mats Deleryd, Jacob Hallencreutz, Åsa Rönnbäck och Anders Fundin.

2018-01-18-21:00:00

”Sverige förlorar 42 miljarder årligen på dålig återvinning”

DN DEBATT 18/1. Stål i byggnader som rivs och plast från förpackningar som kastas kan återvinnas med god kvalitet. Men endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel, vilket innebär att 42 miljarder går förlorade varje år, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström i Återvinningsindustrierna.

2018-01-17-21:00:00

”Sverige behöver införa ny arvs- och fastighetsskatt”

DN DEBATT 17/1. Förmögenheterna växer snabbt i alla västländer, även i Sverige. Det skapar möjligheter för investeringar och tillväxt men även oro för ökade klyftor med social och politisk sprängkraft. Höj skatten på kapital och sänk den på arbete, skriver SNS Konjunkturråd och föreslår även en ny fastighetsskatt och skatt på större arv.

2018-01-16-21:00:00

”Så gör vi det svårare att leva som extremist i Sverige”

DN Debatt 16/1. Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på en förhöjd nivå och enligt Säpo har antalet individer inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna ökat till cirka 3 000. Efter attentatet på Drottninggatan ingicks en överenskommelse om åtgärder, men det räcker inte, skriver Tomas Tobé (M) och föreslår bland annat att det ska bli möjligt att återkalla medborgarskap.

2018-01-15-21:00:00

”Sverige behöver utbilda 5.000 värnpliktiga årligen”

För att ytterligare förstärka personalförsörjningen av det militära försvaret vill vi öka grundutbildningen av värnpliktiga från 4.000 till 5.000 årligen. Det är i första hand ett sätt att bemanna den organisation som är beslutad. Men det har också en positiv effekt på försörjningen av yrkes- och reservofficerare, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).

2018-01-14-21:00:00

”Samhällsvetarna ser inte allvaret i demokratins kris”

Stödet för populistiska och extremistiska rörelser ökar och i många länder går utvecklingen i helt fel riktning. Forskning visar också att dramatiskt växande samhällsklyftor motverkar demokrati. Trots alla orostecken tycks allt för få samhällsvetare inse hur allvarligt läget är, skriver Sten Widmalm, professor i statskunskap, Uppsala universitet.

2018-01-13-20:00:00