”Väljarnas politiska identitet dramatiskt försvagad”

Väljarnas relation till de politiska partierna blir allt svagare och kärnväljarna är en krympande skara. Förändringen har pågått länge, men de senaste två åren har väljarnas politiska identitet dramatiskt försvagats. Ironiskt nog sker detta samtidigt som identitetspolitiken tagit allt större plats på den politiska scenen, skriver Anders Lindholm, Demoskop.

Läs hela nyheten:
”Väljarnas politiska identitet dramatiskt försvagad”

Publicerad: 2017-05-03 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Johaugdomen återupprättar förtroendet för idrotten”

Påföljderna för doping är och ska vara stränga. Domen mot Therese Johaug kan tyckas orättvis, men den är korrekt. Därför är den är ett viktigt steg på vägen för att återupprätta förtroendet för idrotten, skriver Anders Hübinette, chefsjurist vid Svenska fotbollsförbundet och expert på dopningsregler.

2017-08-22-21:00:00

”Skydda det offentliga från affärsmän som Trump”

Erfarenheter från affärslivet innebär inte att man automatiskt blir en bra myndighetschef. Fallet Donald Trump illustrerar varför näringslivets ideal inte kan vara vägledande vid styrningen av offentliga sektorn. Det är dags att återupprätta ämbetsmannaskapet, skriver Hans Hasselbladh och Mikael Holmqvist, professorer i Företagsekonomi.

2017-08-21-21:00:00

”Dags för arbetsgivare att ta ansvar för unga i utanförskap”

Trots att det finns gott om jobb är det över 130 000 unga som varken arbetar eller studerar. Nu behöver Sveriges arbetsgivare ta ett större ansvar och hitta former för samverkan med grundskolor. På så sätt kan även de som står utanför ges förebilder och inspiration inför arbetslivet, skriver en grupp företagsledare och skolledare.

2017-08-20-21:00:00

”Nu behövs konkret politik för att bryta hälsoklyftorna”

Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydlig nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller. Under mandatperioden har regeringen beställt flera utredningar kring jämlikhet i hälsa. Nu behövs konkret politik, skriver ordföranden för sju fackförbund inom vården och formulerar fem förslag till åtgärder.

2017-08-19-21:00:00

”Fel av läkare att återuppliva barn efter sen abort”

Barnläkare ska inte ägna sig åt att återuppliva sent aborterade foster. Det kränker både barnets och kvinnans rättigheter. Det fåtal barn som föds efter 22 veckor ska hanteras på samma sätt som andra döende patienter, skriver sju läkare och experter vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

2017-08-18-21:00:00

”Ge Sveriges städer rätt att själva övervaka trafiken”

Kommunerna behöver själva få rätten att styra och kontrollera trafiken, i stället för att bli bortprioriterade av de nationella myndigheterna polisen och Trafikverket. Fyra nya verktyg som kommunerna i dag saknar makt över, skulle öka framkomligheten och trafiksäkerheten i våra städer, skriver Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholm.

2017-08-17-21:00:00

”Styrningen brister i samhällets största bransch – skolan”

Styrningen av skolan är bitvis undermålig. Bara 18 procent av Sveriges kommuner har tydliga mål. Nu måste skolans huvudmän sätta fokus på varje årskull. Det är dags att införa nationella nyckeltal och följa elevernas resultat hela vägen till vårterminen i årskurs nio, skriver Mats Rosenkvist, Successful schools och Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund.

2017-08-16-21:00:00

”Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan”

Att vi utvisar människor till ett land där det pågår en väpnad konflikt, där internflyktingar dör av svält och där det statliga skyddssystemet är obefintligt är inhumant. Det ändras inte av omständigheten att det definieras som lagligt. Sverige borde stoppa utvisningar till Afghanistan, skriver Hanne Martinek, Refugees welcome Stockholm.

2017-08-15-21:00:00

”För lite hemkunskap ökar risken för matförgiftningar”

Runt 500.000 människor drabbas enligt beräkningar av matförgiftning i Sverige varje år. Bristande hygienkunskaper i hushållen är en av orsakerna. Nu är det dags för en utökad timplan i hemkunskap för att Sverige ska få medvetna konsumenter, minskat matsvinn och färre fall av matförgiftningar, skriver en grupp experter inom området.

2017-08-14-21:00:00

”Moderaternas politik för skolan är undermålig”

M har misslyckats med att skapa förtroende i skolfrågan. Det beror helt enkelt på att partiets skolpolitik är undermålig. Det är högst anmärkningsvärt att Moderaterna varken föreslår fler eller mer långtgående reformer när det finns ett stort behov av att höja kvaliteten på svensk skola, skriver Benjamin Dousa, Moderata Ungdomsförbundet.

2017-08-13-21:00:00