”Vi vill uppmuntra fler att delta i debatten”

Cissi Billgren Askwall och Anna Maria Jönsson: Vi hoppas att forskare med god erfarenhet av att debattera kan inspirera.

Läs hela nyheten:
”Vi vill uppmuntra fler att delta i debatten”

Publicerad: 2019-01-29 klockan 15:32

Fler nyheter från Debatt

”Kommuner planerar för många fler bostäder än det byggs”

Lena Micko, SKL: Vi vill se en nationell bostadspolitik som tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens alla delar.

2019-02-21-16:27:00

”Ofog som inte hör inte hemma på en modern svensk arbetsmarknad”

Torbjörn Johansson, LO: Att göra folk rättslösa och ge arbetsgivaren carte blanche att säga upp folk är helt ohållbart.

2019-02-21-16:31:00

”Det räcker inte att ändra turordningsreglerna i las”

Peter Jeppsson, Svenskt näringsliv: Vi föreslår nu en utvecklad modell för stärkt flexibilitet och trygghet i arbetslivet.

2019-02-20-21:00:00

”Vetenskapen vilar på det utomvetenskapliga”

SLUTREPLIK 11/2. De tillspetsade reaktionerna på vår artikel måste förstås i ljuset av att själva tanken på en förnuftsenlig religiös tro utmanar någonting i hjärtat av de sekulära livsåskådningar som präglar vår svenska kultur, skriver sju forskare från olika discipliner.

2019-02-20-14:28:00

”Vi har inte råd att vänta med automatiserat beslutsfattande”

REPLIK DN DEBATT 18/2. Vi välkomnar en offentlig debatt om automatiserat beslutsfattande. Men det är  av största vikt att den blir konstruktiv. Annars finns det en risk att de kommuner som vill och vågar driva ett aktivt utvecklingsarbete och använda sig av ny teknik tappar fart och väljer att avvakta, skriver företrädare för Trelleborgs kommun.

2019-02-20-14:32:00

”Bostadspolitiken måste ha hårdare krav på kommuner”

Hans Lind: Jag presenterar i dag min Fores-rapport ”Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse”.

2019-02-19-21:00:00

”Missuppfattad rapport leder till helt fel slutsatser”

REPLIK DN DEBATT 16/2. Andersson och Jonung har helt missuppfattat Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Rapporten visar i själva verket att i stort sett alla skulle få höjda hyror om marknadshyror infördes och att det särskilt skulle drabba hushåll med låga inkomster, skriver nationalekonomen Stig Tegle.

2019-02-19-11:13:00

”Boende i utsatta områden efterlyser tuffa reformer”

Stockholms Handelskammare: Vår undersökning tyder på ett stöd för fler poliser, mer övervakningskameror och längre straff.

2019-02-18-21:00:00

”Den lokala styrningen har skapat köerna”

SLUTREPLIK DN DEBATT 10/2. Det är tyvärr inte som Fredrik Lennartsson hävdar att ”systematiskt och långsiktigt lokalt arbete med nära kunskap om de lokala och regionala behoven” medfört god tillgänglighet. Tvärtom har just detta system medfört den nuvarande kösituationen, skriver tre tidigare chefer inom vården.

2019-02-18-17:43:00

”Hypoteser baserade på förutfattade meningar”

REPLIK DN DEBATT 16/2. Artikelförfattarnas häpnadsväckande slutsatser bygger på avsevärda förenklingar och rena sakfel i framställningen. Efter fyra år som ledamot i styrelsen för Stockholms Bostadsförmedling AB känner mig nödgad att protestera, skriver Heléne Glant.

2019-02-18-17:48:00