”Vi barnmorskor och gynekologer är kritiska till Smers förslag”

REPLIK DN DEBATT 28/2. Smers förslag riskerar att ge ett sämre omhändertagande och lägre patientsäkerhet för kvinnor som genomgår abort. Men de har även genomgripande konsekvenser för den komplexa vårdkedjan kring graviditet och förlossning, skriver Mia Ahlberg, Svenska barnmorskeförbundet och Eva Uustal,  Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Läs hela nyheten:
”Vi barnmorskor och gynekologer är kritiska till Smers förslag”

Publicerad: 2019-02-28 klockan 15:30

Fler nyheter från Debatt

”Ambitiöst förslag som missar många av folkbibliotekens behov”

Statens kulturråd: Vad händer om medel för behov på lokal nivå flyttas till nationella satsningar?

2019-03-08-12:34:00

”Ofullständigt återgivna exempel tagna ur sitt sammanhang”

REPLIK DN DEBATT 4/3. I Isak Skogstads och Hamid Zafars artikel om lärarnas rättigheter och kränkningar finns flera felaktigheter och missuppfattningar, skriver Helén Ängmo, Skolinspektionen och Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombudet.

2019-03-08-11:16:00

”Macrons vision om förnyelse av Europa är inte liberal”

REPLIK DN DEBATT 5/3.  I sitt öppna brev identifierar Emmanuel Macron Europas problem korrekt. Flera av Macrons förslag är dock djupt problematiska ur ett liberalt perspektiv. Svenska politiker behöver kontra med en vision för Europa som omfamnar frihandel, fri rörlighet och ett öppet samhälle, skriver Karin Svanborg-Sjövall och Emanuel Örtengren, Timbro.

2019-03-08-11:11:00

”Trots starkt teknikintresse blir kvinnor inte ingenjörer”

Företrädare för IVA och Tekniksprånget: Fler väljer teknikutbildning om de får prova på jobbet med praktik.

2019-03-07-21:00:00

”Reglerna för privata p-bolag rena vilda västern”

SLUTREPLIK DN DEBATT 25/2. Markägaren har rätt att träffa avtal där övervakningsföretaget åtar sig att sköta övervakningen ”gratis”. De enda intäkter de kan få är genom att utfärda kontrollavgifter. Det är förvånande att regeringen så länge låtit den här verksamheten leva i ostörd välmåga, skriver trafikexperten Jan Söderström.

2019-03-07-17:03:00

”Massdigitalisera Sveriges kunskaps- och kulturarv”

Erik Fichtelius presenterar förslag till nationell biblioteksstrategi: Satsa på en tioårig digitaliseringsplan.

2019-03-06-21:00:00

”Enskilda professioner kan inte ha ensamrätt på medicinsk-etiska frågor”

SLUTREPLIK DN DEBATT 28/2. Vi avvisat bestämt tanken att medicinsk-etiska frågor är något som respektive profession har ensamrätt till. När grundläggande etiska värden riskerar komma i konflikt med varandra behövs tvärtom en bred analys som förenar både kliniska, juridiska, etiska och samhälleliga perspektiv, skriver Kjell Asplund och Ingemar Engström, Statens medicinsk-etiska råd.

2019-03-06-16:58:00

”Professionella lärare måste ges veto mot skolledningen”

Läraren Daniel Sandin: Det är vanligt att skolledningen tvingar lärare att göra sådant som lärarna anser är negativt för undervisningen.

2019-03-05-21:00:00

”Dags för en förnyelse av Europa”

Emmanuel Macron: Europa hotas av dem som utnyttjar missnöjet och med hjälp av falsk information lovar allt och dess motsats.

2019-03-04-21:00:00

”Personuppgiftsincidenter beror oftast på mänskliga faktorn”

Fyra it-säkerhetsexperter skriver om de uppgifter som kommit fram om att 2,7 miljoner inspelade telefonsamtal till 1177 Vårdguiden legat på en öppen webbserver utan lösenordsskydd eller annan säkerhet på internet. Digitala katastrofer hotar enligt författarna samhällets digitalisering och medborgarnas tillit.

2019-03-04-15:07:00