”Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället”

Vår riksomfattande enkät visar att minst 400.000 äldre i praktiken står utanför det ­digitala samhället. Och problemet är inte övergående. Det innebär att det måste finnas välfungerande alternativa kanaler och tjänster även framgent. Myndighetskontakter måste enkelt kunna skötas per telefon, brev eller genom besök, skriver tre forskare.

Läs hela nyheten:
”Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället”

Publicerad: 2017-10-01 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Färre brott om kommuner och företag kan samarbeta”

Magnus Lindgren, Tryggare Sverige: Nu startar vi ett kunskapscentrum för samverkan.

2018-12-18-21:00:00

”Belöna visselblåsare som avslöjar grova ekobrott”

Claes Sandgren: Nederländerna kan komma att inkassera upp till 3,5 miljarder kronor med anledning av Telias misstänkta korruption i Uzbekistan.

2018-12-17-21:00:00

”Svenskt skogsbruk är koldioxidneutralt och mer därtill”

REPLIK DN DEBATT 13/12. Det finns utrymme i Sveriges ständigt växande virkesförrådet för en avsevärd drivmedelsproduktion och detta utan att konkurrera med övriga svenska behov eller hamna i konflikt med ekologiska intressen, skriver Björn O Gillberg.

2018-12-17-17:58:00

”Nordhaus modell fångar inte allt som är viktigt i klimatfrågan”

SLUTREPLIK DN DEBATT 9/12. Jag tror inte att ekonomiska modeller är det enda sättet att förstå världen. Tvärtom har jag under lång tid bemödat mig om att försöka förstå andra synsätt och hur de kan berika mitt eget, skriver Jesper Roine.

2018-12-17-17:49:00

”Sverige behöver en större reform för mer marknadslika hyror”

REPLIK DN DEBATT 14/12. Hyresgästföreningen är i sina resonemang försiktigt på väg i rätt riktning. Men vill vi lösa problemen ovan behövs en större reform för mer marknadslika hyror, skriver Andreas Bergström, tankesmedjan Fores.

2018-12-17-17:54:00

”C vill ställa högre miljökrav på europeisk bilindustri”

Fredrick Federley (C): Vi går till Europaparlamentsval på att skärpa EU:s system för handel med utsläppsrätter.

2018-12-16-21:00:00

”Migrationsverket måste respektera konvertitens tro”

Sveriges kristna råd: Bedömningen av dem som konverterar till en annan trosövertygelse har systematiska brister.

2018-12-15-21:00:00

”Ny märkning kan hjälpa till att minska prylsvinnet”

Åtta miljödebattörer: Låt märkningen visa förväntad livslängd och vilken miljöpåverkan julklappen har.

2018-12-14-21:00:00

”Allt för generaliserande slutsatser om biodrivmedel”

REPLIK DN DEBATT 13/12. Searchinger och Wirsenius tar inte hänsyn till flera viktiga aspekter i sin debattartikel. Därför har de inte utvärderat biodrivmedels möjligheter i framtiden på ett rättvisande sätt. Vilket gör deras slutsatser om biodrivmedels klimatprestanda totalt missvisande. Vi hävdar med emfas att biodrivmedel har en viktig roll att spela i omställningen av transportsektorn, skriver 14 forskare. 

2018-12-14-16:45:00

”Orealistisk tro att stora åkerarealer kan täckas av skog”

REPLIK DN DEBATT 13/12. De hypotetiska antagandena som Searchinger och Wirsenius gör om att stora arealer åkermark kan beskogas för att binda in koldioxid  känns orealistiska, skriver Anders Wijkman, Göran Berndes, Pål Börjesson och Filip Johnsson.

2018-12-14-16:49:00