”Tio år av politiska reformer har inte ökat byggandet”

Det ökade bostadsbyggandet är i allt väsentligt en ren konjunktureffekt. Och Boverkets mål om cirka 700.000 lägenheter till 2025 är omöjligt att nå utan omfattande stimulansåtgärder riktade mot unga, migranter och andra ekonomiskt svaga hushåll. Det visar vår nya analysrapport, skriver företrädare för fastighetsföretaget Veidekke.

Läs hela nyheten:
”Tio år av politiska reformer har inte ökat byggandet”

Publicerad: 2017-05-02 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Transportstyrelsen – agera mot bluffande biltillverkare”

När Volkswagens utsläppsfusk blev känt blev Transportstyrelsen helt handlingsförlamad och överlät hanteringen av de drabbade bilarna till bilimportören. Vi kräver nu att regeringen ser till att Transportstyrelsen skyndsamt tar ansvar och ställer tvingande krav på åtgärder från biltillverkarna, skriver Fredrik Daveby, Motormännens riksförbund.

2017-09-24-21:00:00

”Vi ställer oss bakom att trappa ner ränteavdragen”

  Vi är beredda att ställa oss bakom en nedtrappning av ränteavdragen. Men för att värna förutsägbarhet och trygghet i boendet bör nedtrappningen ske med en liten del varje år. Tidshorisonten bör vara 20–30 år. Ett villkor är att intäkterna från ett minskat ränte­avdrag oavkortat går till hushållen, skriver KD:s Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed.

2017-09-23-21:00:00

”Följ Danmark och Finland, tillåt ätbara insekter i Sverige”

Det råder insektsboom i Danmark och genom nya framtidsinriktade företag läggs grunden till en ekonomi som kan komma att dominera Norden och Europa. Och nu hoppar även Finland på tåget. Vi som arbetar med klimatsmart mat i Sverige vädjar till myndigheterna: låt oss följa grannländernas exempel. Det skriver 13 branschföreträdare.

2017-09-22-21:00:00

”Stoppa det sexuella våldet i krigets Kongo-Kinshasa”

Hon fängslades för sin kamp för flickors och kvinnors rättigheter. I år får kongolesiska Gégé Katana Bukuru den svenska regeringens Per Anger-pris. Trots att hon tvingats i exil och lever under dödshot fortsätter hon sitt ihärdiga arbete mot sexuellt våld och brott mot mänskliga rättigheter, skriver Lena Ag och Ingrid Lomfors.

2017-09-21-21:00:00

”Vinstförbud kostar miljarder i ökade sjukskrivningar”

Inom vård, skola och omsorg är sjukskrivningarna klart högre i verksamheter som drivs av kommuner och landsting än i privat drivna verksamheter. Om privata välfärdsföretag tvingas bort från marknaden med ett vinstförbud kommer det därför att leda till ökade kostnader för offentlig sektor, skriver Leif Östling och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv.

2017-09-20-21:00:00

”Vi investerar 40 miljarder kronor i samhällsbygget”

Sedan vi vänt den borgerliga regeringens underskott till ett överskott kan vi nu göra kraftfulla investeringar i Sverige samtidigt som vi betalar av på statsskulden. Med höstens budget har vi investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat, skriver Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V).

2017-09-19-21:00:00

”Narkotikan ligger bakom kriminalitet och terrorism”

I våra storstadsregioner läggs outredda brott på hög. Oron för vardagsbrottslighet ökar och gängkriminaliteten har fördärvat hela områden. Narkotikahandeln har flyttat in i butiker, gallerior och skolor. Den farliga utvecklingen måste stoppas och narkotikans roll uppmärksammas mer, skriver M-förbundsordförandena i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2017-09-18-21:00:00

”Vi lobbyister får betala partierna för att få påverka”

Civilminister Ardalan Shekarabi har beskyllt oss för att ha saboterat den demokratiska processen. Visst försöker vi påverka de politiska besluten. Men vi arbetar transparent och öppet. Därför börjar vi nu redovisa vad vi får betala de politiska partierna för att få tala med deras förtroendevalda, skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna.

2017-09-17-21:00:00

”Dags för Svenska kyrkan och staten att gå skilda vägar”

Vid millennieskiftet gick Svenska kyrkan och staten skilda vägar. Men någon verklig skilsmässa ägde inte rum. Kyrkan regleras fortfarande i lag och partipolitiseringen har ökat. Dagens val handlar om vad Svenska kyrkan ska vara: en plattform för partipolitiska konflikter eller en kristen kyrka, skriver Annika Borg och Johanna Andersson.

2017-09-16-21:00:00

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Biståndsramen tillförs ytterligare 500 miljoner kronor för att öka biståndets andel av bruttonationalinkomsten till 1 procent. Samtidigt beräknas de avräkningsbara kostnaderna för asylmottagande minska från 8,1 miljarder kronor till 2,8 miljarder kronor. Det är den lägsta andelen av biståndsramen på tio år, skriver Isabella Lövin (MP).

2017-09-15-21:00:00