”Svensk konkurrenskraft kräver arbetskraftsinvandring”

Vart tionde företag har det senaste året tvingats tacka nej till uppdrag på grund av arbetskraftsbrist, enligt en ny panelundersökning. Bristen på kompetent arbetskraft är ett allvarligt hot mot Sveriges konkurrenskraft. Risken är uppenbar: jobben flyttas ut från Sverige och tillväxten hämmas, skriver Martin Linder, ordförande i Unionen.

Läs hela nyheten:
”Svensk konkurrenskraft kräver arbetskraftsinvandring”

Publicerad: 2017-04-30 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Fortsatt behov av skärpta krav på bolåneamortering”

Särintressen argumenterar nu för att stoppa Finansinspektionens förslag till skärpta amorteringskrav. Men hushållens skulder ökar fortfarande snabbare än deras inkomster och bostadspriserna är fortfarande höga. Följaktligen kvarstår behovet av åtgärder, skriver Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen.

2017-10-22-21:00:00

”Vi uppmanar M att inte röra turordningsreglerna”

Vill man förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är ändrade turordningsregler inte rätt väg. Tvärtom äventyras viktiga beståndsdelar. Det M säger sig eftersträva har parterna redan uppnått genom förhandlingar. Men en lagändring skulle underminera omställningsavtalen, skriver Eva Nordmark och samtliga TCO-förbundsordföranden.

2017-10-21-21:00:00

”Oacceptabelt att polisen nedprioriterar sexualbrott”

Sexualbrott är grova brott som måste utredas skyndsamt. Att anmälningarna blir liggande på hög hos polisen är oacceptabelt och ansvaret vilar tungt på polisens ledning att vända utvecklingen. Det skriver Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid och Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige.

2017-10-20-21:00:00

”Illusion att vi kan återgå till gamla migrationspolitiken”

Röster inom Kristdemokraterna höjs för en återgång till en migrationspolitik som ­aldrig kommer att kunna implementeras i vårt land igen. Men välvilja och behjärtansvärd ­retorik rättfärdigar inte huvudlösa och hjärtlösa reformer. Vi måste våga ta ansvar för en migrationspolitik med både hjärta och hjärna, skriver 23 KD-politiker.

2017-10-19-21:00:00

”M värnar asylrätten och människors rätt till skydd”

Det är centralt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: Dels att med respekt för asylrätten driva en hållbar svensk migrationspolitik inom ramen för dagens EU-system. Dels att parallellt med detta peka ut färdriktningen för ett reformerat flyktingmottagande inom EU, skriver Tobias Billström (M) och Johan Forssell (M).

2017-10-18-21:00:00

Moderaterna vill förändra EU:s flyktingmottagande

Moderaterna sätter ned foten för hur partiet vill utforma migrationspolitiken. På DN Debatt skriver Tobias Billström och Johan Forssell att EU:s flyktingmottagande på sikt måste göras om så att asylrätten prövas vid EU:s yttre gräns.

2017-10-18-21:08:00

”Regeringen vill inte kräva insyn i partiernas utgifter”

Regeringens förslag till ny lagstiftning för att öka insynen i partiers och kandidaters finanser har två svagheter: Dels krävs ingen redovisning av partiernas utgifter, skulder och tillgångar – vilket står i strid med europeisk praxis. Dels ska partierna rapportera finanserna först efter tio månader – i praktiken efter valet, skriver två demokratiforskare.

2017-10-17-21:00:00

”Fattigdom finns i Sverige men den har gjorts osynlig”

När regeringen i somras publicerade sin första Agenda 2030-rapport slog den fast att ”absolut fattigdom inte finns i Sverige i dag”. Det stämmer inte med verkligheten. Vi kräver därför att det tillsätts en kommission som kartlägger fattigdomen i Sverige bortanför socialtjänstens statistik, skriver Lotta Säfström, Sveriges Stadsmissioner.

2017-10-16-21:00:00

”Gör det enklare för äldre människor att driva företag”

Äldre egenföretagare upplever högre livskvalitet än såväl löneanställda som de som lämnat arbetsmarknaden. Att stimulera entreprenörskap bland äldre kan vara ett effektivt sätt för samhället att öka arbetskraftsutbudet och minska påfrestningarna på pensionssystemet, skriver Mats Hammarstedt och Lina Aldén vid Linnéuniversitetet.

2017-10-15-21:00:00

”M-förslag om kvotflyktingar kan leda till inhumant system”

Migrationen är annorlunda i dag än när de internationella regelverken skrevs. Därför behöver de diskuteras. Men när Moderaternas partistyrelse vill knapra på den individuella rätten att söka och åtnjuta asyl i EU-länder riskerar de att kasta ut barnet med badvattnet, skriver Andreas Bergström och Minna Ljunggren, Fores.

2017-10-14-21:00:00