Soldater tar över statlig tv i Zimbabwe

Läs hela nyheten:
Soldater tar över statlig tv i Zimbabwe

Publicerad: 2017-11-15 klockan 00:48

Fler nyheter från Svenska Dagbladet

Bränder orsakar fler evakueringar

Boende i byarna Hanåsen, Binnäset och Björnsjövallen i Bräcke kommun i Jämtland uppmanas att utrymma sina hem på grund av de svåra skogsbränderna. Utrymning måste ske så fort som möjligt, enligt ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

2018-07-19-01:08:35

IBM går bättre än väntat

2018-07-19-01:34:28

Sista belägrade byarna evakueras

2018-07-19-01:54:46

"Eldvulkanen" dödade över 120

Antalet identifierade offer i vulkanutbrottet i Guatemala i början av juni fortsätter att stiga. Inacif, ett rättsmedicinskt institut, har fastställt ytterligare fem identiteter, så att man nu är uppe i 121 döda.

2018-07-18-21:53:50

”Högerpopulister hjälper ryssar att svartmåla oss”

Ryska medier driver fram bilden av ett Sverige i kaos på grund av invandring. Och svenska högerpopulister hjälper till att sprida budskapet. SD:s kontakter med Ryssland bör granskas mer noga, skriver liberalerna Maria Nilsson och Anders Rehnberg.

2018-07-18-22:45:00

Eurofighter: ”Det blir bara ett stridsflygplan i Europa”

Gripenkonkurrenten Eurofighter räknar med att sälja flera hundra nya stridsflygplan framöver. Men framför allt försöker ledningen för Eurofighter nu hänga med när de stora länderna bestämt sig för att ta fram ett nytt stridsflygplan till någon gång efter 2030.

2018-07-18-22:02:03

Bränderna närmar sig Efvas hus: ”Är rädd, men stannar”

Efva Embretsens hus hotas av lågorna, hon är rädd, men stannar kvar trots att räddningstjänsten bedömer att det är farligt. Det finns ingen prognos för när branden i Ängra i Ljusdals kommun väntas vara under kontroll. Efva Embretsen är kritisk till Sveriges rådande krisberedskap och menar att situationen är ohållbar.

2018-07-18-21:49:00

JK i angrepp på regeringen om samerna: ”Dubbelmoral”

Justitiekanslern är sylvass om samefrågan. Regering och riksdag ägnar sig åt dubbelmoral. De undviker att ta sitt ansvar i samefrågorna och låter dem i stället landa i domstolstvister, menar JK. Kritiken är sprängstoff – Anna Skarhed representerar själv just den svenska staten i det pågående och känsliga målet med Girjas sameby.

2018-07-18-21:10:53

Senaste nyheterna