”Resebolagen kränker Kubadiktaturens offer”

Svenska researrangörer för vidare den kubanska regeringens skönmålningar. Det är kränkande mot revolutionens offer. Lika illa är att de gör affärer med den kubanska militären, och att anställda hos deras underleverantörer saknar rätt att bilda fackförening. Svenska semesterfirare behöver vara mer kritiska, skriver Erik Jennische, Civil rights defenders.

Läs hela nyheten:
”Resebolagen kränker Kubadiktaturens offer”

Publicerad: 2017-10-31 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Påhoppen på genusforskning har en ideologisk bakgrund”

Låt oss slå fast en gång för alla: genusforskning är vetenskap. Fältet följer samma regler som alla andra forskningsfält. Varför angrips då just denna forskning av konservativa och populistiska krafter? Svaret är uppenbart: genusforskning är ett maktkritiskt fält, skriver tre företrädare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

2017-11-22-21:00:00

”Oklar läroplan gör att elever kan prata sig till höga betyg”

De sjunkande resultaten i skolan kan bero på att läroplanen tvingar skolan att arbeta på ett sätt som går emot forskningen om inlärning. Därför måste läroplanen revideras, på samma sätt som i Tyskland och Storbritannien, med tydliga formuleringar om exakt vilka ­ämneskunskaper som ska förmedlas i vilka årskurser, skriver läraren Isak Skogstad.

2017-11-21-21:00:00

”Staten subventionerar de ­kommunala skattehöjningarna”

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting riskerar kommunalskatterna att höjas kraftigt de närmaste åren. Detta får negativa effekter på sysselsättning och skattebaser. Det finns ett antal systemfel som bidrar till att driva upp kommunalskatterna. Nu behövs politiskt ledarskap för att bromsa utvecklingen, skriver Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro.

2017-11-20-21:00:00

”Debatten om dödshjälp har varit alltför svartvit”

I takt med att fler länder infört laglig dödshjälp har kunskapsbasen växt markant. Vår nya rapport visar att det inte går att svara på vilka konsekvenserna blir utan att man preciserar vilken modell man talar om. Vi hoppas att minskad oenighet om fakta gör att debatten nyanseras, skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd.

2017-11-19-21:00:00

”Värdegrundsdoktrinen i svensk skola är ohållbar”

Stor vikt läggs vid att skolan ska överföra goda värderingar till eleverna. Detta arbete ses som lösningen på alla upptänkliga sociala, politiska och moraliska problem. Men denna syn på värdegrundens betydelse är ogenomtänkt, orealistisk och möjligen katastrofal för den liberala demokratin, skriver Peter Strandbrink, docent i statsvetenskap.

2017-11-18-21:00:00

”7 av 10 jobbar gärna ihop med funktionsnedsatta”

Enligt en ny Novus-undersökning finns det ett stort stöd för att anställa fler människor med funktionsnedsättningar. Resultaten vittnar om en stark sammanhållning och en bred strävan efter ökad mångfald. Vi kräver nu krafttag för en ökad inkludering på ­arbetsmarknaden, skriver de sju medlemmarna i juryn för Visa vägen-priset.

2017-11-17-21:00:00

”Vilken etik låter fullt friska slippa arbeta?”

SLUTREPLIK DN Debatt 11/11. Varken Birnbaum, Fernström eller Målqvist har ett svar på frågan vad det är för etik som gör att vi skall betala fullt friska och arbetsföra människor för att inte göra någonting samtidigt som vi har mycket stora omsorgsbehov inom till exempel äldrevården, skriver Bo Rothstein.

2017-11-17-13:06:00

”France and Sweden to cooperate on green innovation”

France and Sweden will today sign a strategic partnership for innovation and green solutions in four areas: transports and our cities, “green finance”, healthier lifestyle choices and leverage the world-class expertise of our digital companies and start-ups in this transition, writes Stefan Löfven and Emmanuel Macron.

2017-11-17-12:11:00

”Modernisera skattesystemet i en bred överenskommelse”

Det är ohållbart att fortsätta med skurar av enstaka korrigeringar av skattesatser och avdrag för att möta dagens samhällsproblem. På sikt riskerar det att urholka skattesystemets legitimitet. Vi behöver anpassa skattesystemet till samhällsförändringarna som skett ­sedan omläggningen 1990–1991, skriver Philip Botström, SSU och Joar Forssell, LUF.

2017-11-16-21:00:00

”Frankrike och Sverige ska ­samarbeta om grön innovation”

Frankrike och Sverige undertecknar på fredag ett strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar på fyra områden: transporter och städer, finanser, hälsosammare livsstilsval samt digitala företag och start-ups i denna övergång. Vårt mål är att presentera konkreta framsteg inom två år, skriver Stefan Löfven och Emmanuel Macron.

2017-11-15-21:00:00