”Påhoppen på genusforskning har en ideologisk bakgrund”

Låt oss slå fast en gång för alla: genusforskning är vetenskap. Fältet följer samma regler som alla andra forskningsfält. Varför angrips då just denna forskning av konservativa och populistiska krafter? Svaret är uppenbart: genusforskning är ett maktkritiskt fält, skriver tre företrädare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

”Oklar läroplan gör att elever kan prata sig till höga betyg”

De sjunkande resultaten i skolan kan bero på att läroplanen tvingar skolan att arbeta på ett sätt som går emot forskningen om inlärning. Därför måste läroplanen revideras, på samma sätt som i Tyskland och Storbritannien, med tydliga formuleringar om exakt vilka ­ämneskunskaper som ska förmedlas i vilka årskurser, skriver läraren Isak Skogstad.

”Staten subventionerar de ­kommunala skattehöjningarna”

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting riskerar kommunalskatterna att höjas kraftigt de närmaste åren. Detta får negativa effekter på sysselsättning och skattebaser. Det finns ett antal systemfel som bidrar till att driva upp kommunalskatterna. Nu behövs politiskt ledarskap för att bromsa utvecklingen, skriver Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro.

”Debatten om dödshjälp har varit alltför svartvit”

I takt med att fler länder infört laglig dödshjälp har kunskapsbasen växt markant. Vår nya rapport visar att det inte går att svara på vilka konsekvenserna blir utan att man preciserar vilken modell man talar om. Vi hoppas att minskad oenighet om fakta gör att debatten nyanseras, skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd.

”Värdegrundsdoktrinen i svensk skola är ohållbar”

Stor vikt läggs vid att skolan ska överföra goda värderingar till eleverna. Detta arbete ses som lösningen på alla upptänkliga sociala, politiska och moraliska problem. Men denna syn på värdegrundens betydelse är ogenomtänkt, orealistisk och möjligen katastrofal för den liberala demokratin, skriver Peter Strandbrink, docent i statsvetenskap.

”7 av 10 jobbar gärna ihop med funktionsnedsatta”

Enligt en ny Novus-undersökning finns det ett stort stöd för att anställa fler människor med funktionsnedsättningar. Resultaten vittnar om en stark sammanhållning och en bred strävan efter ökad mångfald. Vi kräver nu krafttag för en ökad inkludering på ­arbetsmarknaden, skriver de sju medlemmarna i juryn för Visa vägen-priset.

”Vilken etik låter fullt friska slippa arbeta?”

SLUTREPLIK DN Debatt 11/11. Varken Birnbaum, Fernström eller Målqvist har ett svar på frågan vad det är för etik som gör att vi skall betala fullt friska och arbetsföra människor för att inte göra någonting samtidigt som vi har mycket stora omsorgsbehov inom till exempel äldrevården, skriver Bo Rothstein.

”France and Sweden to cooperate on green innovation”

France and Sweden will today sign a strategic partnership for innovation and green solutions in four areas: transports and our cities, “green finance”, healthier lifestyle choices and leverage the world-class expertise of our digital companies and start-ups in this transition, writes Stefan Löfven and Emmanuel Macron.

”Modernisera skattesystemet i en bred överenskommelse”

Det är ohållbart att fortsätta med skurar av enstaka korrigeringar av skattesatser och avdrag för att möta dagens samhällsproblem. På sikt riskerar det att urholka skattesystemets legitimitet. Vi behöver anpassa skattesystemet till samhällsförändringarna som skett ­sedan omläggningen 1990–1991, skriver Philip Botström, SSU och Joar Forssell, LUF.

”Frankrike och Sverige ska ­samarbeta om grön innovation”

Frankrike och Sverige undertecknar på fredag ett strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar på fyra områden: transporter och städer, finanser, hälsosammare livsstilsval samt digitala företag och start-ups i denna övergång. Vårt mål är att presentera konkreta framsteg inom två år, skriver Stefan Löfven och Emmanuel Macron.

”SVT måste tillåtas utveckla fler tjänster på nätet”

Jag är försiktigt positiv till att public service i framtiden finansieras via skattsedeln. Men att alla då är med och betalar innebär en utmaning och ställer nya krav på SVT. Därför måste vi bland annat tillåtas att utveckla nya onlinetjänster för dem som inte tittar på traditionell tv, skriver Hanna Stjärne, vd för SVT.

”Aggressiv skatteplanering riskerar att rasera välfärden”

Debatten om Paradisläckan har fått fel fokus. Det viktiga är att den synliggör hur bolags kostnader placeras i högskatteländer och vinster i skatteparadis. Denna aggressiva skatteplanering ökar och inkluderar allt fler verksamhetskategorier. Får vi inte stopp, kan vi få betala priset genom en raserad välfärd, skriver skatteflyktsexperten Torsten Fensby.

”Kapitalismen har blivit för aggressiv och tilliten raseras”

Dagens enögda fokusering på vinstmaximering och aktieägarvärde har fått härja alltför fritt, alltför länge, utan tillräckliga motkrafter. En av grundvalarna i kapitalismen, tilliten, håller på att försvinna. Utan motåtgärder från våra politiker kommer den tillitserosion som vi för närvarande upplever att växa i styrka, skriver Mikael Nachemson.

”När kön osynliggörs riskeras hela jämställdhetsarbetet”

Trenden att införa könsneutrala formuleringar som ”person”, ”medborgare” etcetera i olika styrdokument står i direkt strid med jämställdhetsarbetet. Statistik, budgetar och måldokument finns inte till för att medborgare ska känna sig inkluderade i texten, utan för att styra samhället mot en önskad utveckling, skriver åtta jämställdhetsexperter.

”Basinkomst skulle skapa ett trashanksproletariat”

Grundfelet med idén om basinkomst är ovillkorligheten. Ska människor vilja betala skatt för andras välfärd måste vissa villkor vara uppfyllda. Ett är att människor bidrar i den mån man förmår. Om stödet för välfärdspolitiken eroderar är risken stor att det skapas ett trashanksproletariat, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap.

”Att vara den vuxne är att inse allvaret i klimatfrågan”

Ulf Kristersson vill vara ”den vuxne i rummet”. Men då krävs att han öppnar för en seriös diskussion utifrån väljarnas resultat på valdagen. Med ett brett regeringsunderlag behöver vi inte lämna åt slumpen vem som får igenom sin politik och riskera att Sverige tappar i klimatomställningen, skriver Isabella Lövin (MP).

”Skatteplanering får inte förvandlas till ett skällsord”

Skatteplanering betyder för mig att se om sin ekonomi inom gällande regelsystem, ­något helt annat än skatteflykt. Men min kommentar i Uppdrag granskning om vad ­skatterna ger tillbaka var slarvig vilket jag ber om ursäkt för. Vi behöver självklart ett progressivt skattesystem. Bara så kan samhället hållas ihop, skriver Leif Östling.

”Rättsstaten riskeras om inte fler söker domarjobb”

Då det är vanligt med få sökande till utlysta domartjänster finns risken att kraven måste sänkas. Vi föreslår därför att kvalificerade och erfarna jurister med yrkesbakgrund utanför domstol ska få möjlighet att domarmeritera sig och att domarutbildningen för yngre jurister utökas, skriver regeringens utredare Gudrun Antemar.

”Köp av svart hyreskontrakt ska kunna ge fängelse i fyra år”

Vi vill med ökad kunskap, skärpta regler och hårdare straff bryta det växande problemet med handel med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen. Bland annat vill vi kriminalisera köp av hyresrätt. Det räcker inte att det i dag är brottsligt att sälja hyreskontrakt, skriver företrädare för Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo.

”Lånefinansiera stambanor för svenska höghastighetståg”

Sverige behöver nya stambanor för höghastighetståg som kan knyta ihop landet. Genom ett separat offentligägt bolag, som får möjlighet att lånefinansiera med svenska staten som garant, kan en ny stambana för höghastighetståg färdigställas snabbare än vad som diskuteras i dag, skriver Annie Lööf (C), Emil Källström (C) och Anders Åkesson (C).

”Förstelärarreformen har stärkt lärarprofessionen”

Den starka kritiken av förstelärarreformen förbiser på ett antal punkter centrala och goda idéer i reformen. I vår omfattande kvalitativa studie ser vi att lärarkåren med ­reformen stärkts som profession. Men det finns också områden som måste utvecklas, skriver forskarna Johan Alvehus och Gustaf Kastberg.

”Vi kräver folkomröstning om den svenska monarkin”

Det finns stöd för republik i de flesta partier. Ledamöter från sex av åtta riksdagspartier har i år lagt förslag i republikansk riktning. Men de politiska partierna anser sig bara kunna förlora röster på att driva frågan. Därför behövs en folkomröstning, ett aktivt ­beslut om Sveriges styrelseskick, skriver företrädare för Republikanska föreningen.

”Sverige behöver en nationell plan mot korruptionen”

Trots många åtgärdsförslag har problemen med korruption och oegentligheter i offentlig sektor fortsatt. Riskmedvetandet förefaller lågt och intern styrning och kontroll fokuserar inte på att bekämpa korruption. Regeringen bör därför ta initiativ till att utarbeta en nationell antikorruptionsplan, skriver Ulla Andrén, Transparency international Sverige.

”Låt pensionärer som flyttar till mindre slippa reavinstskatt”

Det är politiskt svårt att lösa den bristande rörligheten på bostadsmarknaden. Men ett riktat stöd skulle kunna vara effektivt och inte kosta lika mycket som att helt ta bort reavinstskatten. Exempelvis genom att slopa hela reavinstskatten för dem som bott länge i samma bostad, som är över 64 år och som flyttar till mindre, skriver Faradj Koliev (S).

”Resebolagen kränker Kubadiktaturens offer”

Svenska researrangörer för vidare den kubanska regeringens skönmålningar. Det är kränkande mot revolutionens offer. Lika illa är att de gör affärer med den kubanska militären, och att anställda hos deras underleverantörer saknar rätt att bilda fackförening. Svenska semesterfirare behöver vara mer kritiska, skriver Erik Jennische, Civil rights defenders.

”Våra framgångar visar att vanligt folk är rättslösa”

Stat och kommun avslöjas hela tiden med nya flagranta sätt att trampa på enskilda människors rättigheter. Samtidigt har möjligheten att försvara sina grundläggande rättigheter allt tydligare blivit en fråga om tjockleken på plånboken. De ekonomiska trösklarna måste sänkas, skriver Clarence Crafoord och Fredrik Bergman, Centrum för rättvisa.

”Västeråsskotten är ett angrepp på den svenska rättsordningen”

Skotten mot polisbostaden i Västerås visar att brottsligheten i Sverige är på väg över en farlig gräns. Regeringen klarar inte att gå från ord till handling, utan stannar vid fördömanden och löften. Det räcker inte. Vi moderater vill nu få brett stöd i Riksdagen för fem åtgärder för en stärkt rättsstat, skriver Ulf Kristersson (M) och Tomas Tobé (M).

”Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten”

Migrationsverkets representant sitter på dubbla stolar, asylsökande ”tystas” i muntliga förhandlingar och subjektiva intryck omvandlas till objektiva bedömningar. Att det nu är domstolar som hanterar asylbedömningarna har inte inneburit att säkerheten i bedömningarna har ökat – tvärtom. Det skriver forskaren Livia Johannesson.

”Dåligt vetenskapligt stöd för satsning på elitforskare”

Forskarsamhället hyser en starkt tilltagande och mycket berättigad skepsis mot satsningen på ”starka” miljöer och ”excellenta” forskare. Etablerad kunskap om vikten av diversitet inom forskningen har hamnat i skuggan av en närmast forskningspopulistisk tro på satsningar dessa så kallat starka forskningsmiljöer, skriver professor Göran Arnqvist.

”Var en människa och inte en liten lort, Stefan Löfven”

Om Astrid Lindgren hade levt hade jag gått till henne nu, skriver illustratören Marit Törnqvist i ett öppet brev till Stefan Löfven. Hon får stöd av ytterligare 33 författare, illustratörer, med flera, i en uppmaning om att stoppa Migrationsverkets utvisningar av människor så länge som rättssäkerhet och en korrekt prövning inte kan garanteras.

”Under Löfven har Sverige tappat inflytande i EU”

Sveriges inflytande rinner bort genom att viktiga frågor paketeras som ”EU-frågor” som anses hanteras någon annanstans – alltid någon annanstans än där man är. Sverige bör nu i stället gå i täten för att tillsammans med andra länder forma en agenda som utgår från att EU ska vara en union, inte en nationalstat, skriver Gunnar Hökmark (M).

”Dags för männen att ta tag i den omoderna mansrollen”

#metoo-kampanjen visar att många män behöver ändra attityder och beteenden. Men vi måste ta ett bredare grepp och utveckla hela mansrollen. Sveriges feministiska regering kan stödja det arbetet och ge tydliga uppdrag till myndigheterna, skriver Nils Pettersson och Torsten Tullberg.

”Politikerna måste återta makten från juristerna”

De senaste 30 åren har politiska beslut flyttats till myndigheter och domstolar. De högsta domstolarna har tagit ett större utrymme. Resultatet är en juridifiering där politiker i dag allt oftare retirerar bakom juristers beslut i stället för att försvara och förklara sin politik. Den här utvecklingen måste vändas, skriver Oskar Taxén, Kommunal.

”Fortsatt behov av skärpta krav på bolåneamortering”

Särintressen argumenterar nu för att stoppa Finansinspektionens förslag till skärpta amorteringskrav. Men hushållens skulder ökar fortfarande snabbare än deras inkomster och bostadspriserna är fortfarande höga. Följaktligen kvarstår behovet av åtgärder, skriver Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen.

”Vi uppmanar M att inte röra turordningsreglerna”

Vill man förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är ändrade turordningsregler inte rätt väg. Tvärtom äventyras viktiga beståndsdelar. Det M säger sig eftersträva har parterna redan uppnått genom förhandlingar. Men en lagändring skulle underminera omställningsavtalen, skriver Eva Nordmark och samtliga TCO-förbundsordförande.

”Oacceptabelt att polisen nedprioriterar sexualbrott”

Sexualbrott är grova brott som måste utredas skyndsamt. Att anmälningarna blir liggande på hög hos polisen är oacceptabelt och ansvaret vilar tungt på polisens ledning att vända utvecklingen. Det skriver Gun Heimer, chef för Nationellt centrum för kvinnofrid och Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige.

”Illusion att vi kan återgå till gamla migrationspolitiken”

Röster inom Kristdemokraterna höjs för en återgång till en migrationspolitik som ­aldrig kommer att kunna implementeras i vårt land igen. Men välvilja och behjärtansvärd ­retorik rättfärdigar inte huvudlösa och hjärtlösa reformer. Vi måste våga ta ansvar för en migrationspolitik med både hjärta och hjärna, skriver 23 KD-politiker.

Moderaterna vill förändra EU:s flyktingmottagande

Moderaterna sätter ned foten för hur partiet vill utforma migrationspolitiken. På DN Debatt skriver Tobias Billström och Johan Forssell att EU:s flyktingmottagande på sikt måste göras om så att asylrätten prövas vid EU:s yttre gräns.

”M värnar asylrätten och människors rätt till skydd”

Det är centralt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: Dels att med respekt för asylrätten driva en hållbar svensk migrationspolitik inom ramen för dagens EU-system. Dels att parallellt med detta peka ut färdriktningen för ett reformerat flyktingmottagande inom EU, skriver Tobias Billström (M) och Johan Forssell (M).

”Regeringen vill inte kräva insyn i partiernas utgifter”

Regeringens förslag till ny lagstiftning för att öka insynen i partiers och kandidaters finanser har två svagheter: Dels krävs ingen redovisning av partiernas utgifter, skulder och tillgångar – vilket står i strid med europeisk praxis. Dels ska partierna rapportera finanserna först efter tio månader – i praktiken efter valet, skriver två demokratiforskare.

”Fattigdom finns i Sverige men den har gjorts osynlig”

När regeringen i somras publicerade sin första Agenda 2030-rapport slog den fast att ”absolut fattigdom inte finns i Sverige i dag”. Det stämmer inte med verkligheten. Vi kräver därför att det tillsätts en kommission som kartlägger fattigdomen i Sverige bortanför socialtjänstens statistik, skriver Lotta Säfström, Sveriges Stadsmissioner.

”Gör det enklare för äldre människor att driva företag”

Äldre egenföretagare upplever högre livskvalitet än såväl löneanställda som de som lämnat arbetsmarknaden. Att stimulera entreprenörskap bland äldre kan vara ett effektivt sätt för samhället att öka arbetskraftsutbudet och minska påfrestningarna på pensionssystemet, skriver Mats Hammarstedt och Lina Aldén vid Linnéuniversitetet.

”M-förslag om kvotflyktingar kan leda till inhumant system”

Migrationen är annorlunda i dag än när de internationella regelverken skrevs. Därför behöver de diskuteras. Men när Moderaternas partistyrelse vill knapra på den individuella rätten att söka och åtnjuta asyl i EU-länder riskerar de att kasta ut barnet med badvattnet, skriver Andreas Bergström och Minna Ljunggren, Fores.

”Så kan delningsekonomin passas in i svenska modellen”

I takt med att delningsekonomin har växt har även baksidor, bland annat när det gäller arbetsrätt och skatter, blivit synliga. Men att reglera den nya ekonomin behöver inte vara svårt. Tillämpa existerande lagstiftning och gör gränsen mellan icke-kommersiell delning och kommersiella plattformsföretag tydlig, skriver Samuel Engblom, TCO.

”Trots S+MP-vallöftet tvingas lärare administrera allt mer”

Mindre administration och mer tid för eleverna var vallöftet från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men sedan regeringen tillträdde har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll: Åtta av tio lärare upplever att mängden administrativa uppgifterna har ökat de ­senaste fem åren, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

”Statens detaljstyrning leder till mindre effektiv välfärd”

De flesta partier i riksdagen säger att de riktade statsbidragen ska blir färre till förmån för generella statsbidrag. Men gång på gång föreslår man fler och fler specialdestinerade bidrag. Mycket tid och pengar krävs för att hantera dem. Resurser som i stället kunna användas i välfärden, skriver samtliga partiföreträdare i SKL:s arbetsutskott.

”Så kan svensk datalagring anpassas till EU-rättens krav”

EU-domstolen har slagit fast att den svenska lagringen av information om samtal, meddelanden och internetåtkomst är ett alltför stort ingrepp i människors privatliv. Men ­datalagring behövs för en effektiv brottsbekämpning. Vi föreslår därför en mer begränsad ­modell för datalagring än dagens, skriver tre utredare i ett förslag till regeringen.

”Brett stöd för totalförbud mot barnäktenskap i Sverige”

Fyra av fem svenskar vill att äktenskap som ingåtts utomlands med personer under 18 år inte ska erkännas i Sverige enligt en ny Sifo-undersökning. Resultatet visar att våra folkvalda har ett brett stöd för att genomföra de förändringar i lagstiftningen som krävs för att hindra att barn gifts bort, skriver Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet.

”Inför enhetliga priser för alla receptmediciner”

Priset på receptbelagda läkemedel utanför högkostnadsskyddet varierar i dag mellan olika apotek vilket kan strida mot målet om en jämlik vård. Ibland är prisskillnaden av­sevärd. Vi föreslår enhetliga priser på alla läkemedel som skrivs på recept så att de kostar lika mycket oavsett var de hämtas ut, skriver Anna-Lena Sörenson, särskild utredare.

”Högern vill försvaga välfärden med integration som tillhygge”

Den nyliberala mångkulturalismen och välfärdschauvinismen har satt dagordningen allt för länge. Väljarna förtjänar ett progressivt politiskt alternativ. Den svenska modellen och en aktiv välfärdspolitik är lösningen på integrationsutmaningarna som Sverige står inför, inte problemet, skriver Enna Gerin och Daniel Suhonen, Katalys.