”Det är inte kineserna utan robotarna som tar jobben”

Västerländska politiker har på olika sätt börjat torgföra berättelsen om att det är den farliga globaliseringen som skadar industriarbetarna i västvärlden. Men det är inte utländsk konkurrens som gör att jobb försvinner, utan automatiseringen. Och i själva verket är det låginkomsttagarna som har mest att förlora på handelshinder, skriver Johan Norberg.

”Barnens bästa måste bli den viktigaste frågan inför valet”

DN DEBATT 18/2. Många väljare tycker att det skulle kännas tryggt att få fler poliser. Men detta angriper ju inte orsakerna till gängbildning och kriminalitet. Inte heller löser det vårdens problem. Den psykiska ohälsan bland unga har formligen exploderat. Valet måste handla om barnen, om att återupprätta familjepolitiken för att ge trygga uppväxtmiljöer, skriver Alf Svensson.

”Hårdnande kreditvillkor kan halvera bostadsbyggandet”

DN DEBATT 17/2. Bostadsprisraset har förklarats med ett ökat utbud. Men vår studie visar att det snarare beror på de ökade kreditrestriktionerna. Det betyder att valåret 2018 inleds med en eskalerande byggkris skapad av politiker och myndigheter. Nu måste politikerna ge besked om framtidens bostads­finansiering, skriver företrädare för bostadsföretaget Veidekke.

”Stor välfärdsreform kan rädda Socialdemokraternas själ”

  DN DEBATT 16/2. Det dramatiska trendbrottet hos socialdemokratin kan förklaras med oförmågan att leverera i förhållande till visionerna om välfärdsstaten. Partiets strateger fokuserar nu i stället på brott, straff och integration. Exempelvis en stor tandvårdsreform kan vara ett alternativ för att skapa förnyad legitimitet, skriver statsvetaren Jonas Hinnfors.

”Den tandlösa svenska lagen mot barnaga måste skärpas”

  DN DEBATT 15/2. Barnaga är sedan fyrtio år förbjudet i Sverige. Men någon straffbestämmelse kopplad till förbudet finns inte. I stället ska paragraferna om misshandel i brottsbalken användas. I praktiken har det lett till att föräldrar frikänts när de utövat våld mot barn. Det är nu dags att skärpa lagstiftningen, skriver Anna Karin Hildingson Boqvist och Anita Wickström.

”Presstödet höjs med fokus på lokala medier och innovation”

DN DEBATT 14/2. Vi inför ett nytt stöd för journalistik i områden som är svagt eller inte alls bevakade. Dagens utvecklingsstöd vidareutvecklas med fokus på samarbeten för att möta digitaliseringens utmaningar. Totalt höjs stödet med 20 procent jämfört med dagens presstöd. Det ska gälla från 1 januari 2019, skriver statsrådet Alice Bah Kuhnke och företrädare för sju partier.

”Miljöpartiet vill sätta stopp för fossila drivmedel 2030”

  DN DEBATT 13/2. Miljöpartiet presenterar i dag en klimatfärdplan med 142 åtgärder som ska göra så att Sverige lever upp till Parisavtalet. En viktig punkt är att sätta ett slutdatum för fossila drivmedel: Vi vill att den sista droppen fossila bränslen för fordon ska säljas i Sverige år 2030, skriver språk­rören Isabella Lövin och Gustav Fridolin.

”Inte markpriserna som gör det dyrt att bygga bostäder”

DN DEBATT 12/2. Det är inte priset på kommunernas mark som gör det dyrt att bygga i Sverige. En ny studie som SKL presenterar i dag visar att det är andra kostnader som måste pressas. Men det finns goda möjligheter att effektivisera processen och göra byggandet billigare än i dag för att få fram bostäder även för invånare med mindre plånböcker, skriver Lena Micko, SKL.

”Felaktig tolkning av metoo riskerar att skada tilliten”

  DN DEBATT 11/2. Om anställda på landets arbetsplatser utgår från att de med stor sannolikhet kommer att bli sexuellt trakasserade riskerar tilliten inom organisationerna att skadas. Vi måste därför ha en korrekt bild av omfattningen. Det bådar inte gott att forskarsamhället inte tycks ha integritet nog för att lyfta fram politiskt obekväma resultat, skriver Bo Rothstein.

”Klassa efter syreupptagning bättre sätt att stoppa dopning”

DN DEBATT 10/2. Dopningskontroller är ineffektiva, dyra och kränkande. En lösning skulle kunna vara att ta bort förutsättningar för dopning snarare än att bestraffar dopninganvändning. I exempelvis längskidor skulle man kunna införa syre­upptagningsklasser i likhet med viktklasser i brottning. Då försvinner en stor del av incitamenten, skriver idrottsfysiologen Michail Tonkonogi.

”Extremhögerns politik görs självklar med GAL-TAN-skalan”

DN DEBATT 9/2. Att samhällets viktigaste motsättning står mellan kosmopoliter och nationalister, utgör grundtanken i Donald Trumps, Viktor Orbáns, Le Pens och Sverigedemokraternas ideologi. Om samhällets problem beskrivs så som att en verklighetsfrånvänd global elit står mot folket, så kommer många fler att vilja bekänna sig till folket, skriver Aron Etzler (V).

”Använd kollektivavtalen för att stoppa sextrakasserierna”

  DN DEBATT 8/2. Förvånande nog saknar svenska kollektivavtal regler för de olika ­stegen i arbetsgivarens utredningsskyldighet och regler som anger offrets ­rättigheter. Det finns i Kanada och många europeiska länder. Vägen mot ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier ligger i en kombination av lag­regler, kollektivavtal och effektiv tillsyn, skriver Lena Svenaeus.

”På sikt kan kostnaden för personlig assistans dubblas”

DN DEBATT 7/2. Sedan 2010 beror den ökade kostnaden för den personliga assistansen på ett ökat antal assistanstimmar per person. Bakgrunden är att lagstiftningen har en vid målbild, men är otydlig som grund för beslutsfattandet. De politiska partierna måste nu ta ställning till om samhället klarar kostnadsutvecklingen, skriver regeringens utredare Stig Svensson.

”Radikalt fler av de asylsökande som fått avslag måste återvända”

DN DEBATT 6/2. Antalet asylsökande som trots avslag stannar kvar i Sverige ökar kraftigt. Det riskerar att leda till ett permanent skuggsamhälle. Vi vill därför radikalt öka antalet återvändande. Det kräver reformer på två områden: ökad kontroll och verkställighet samt svagare drivkrafter att stanna och leva illegalt i Sverige, skriver Ulf Kristersson (M) och Gunnar Strömmer (M).

”Lagstifta om att göra klassrummen mobilfria”

DN DEBATT 5/2. Många elever störs av mobiler under skoltid. En brittisk undersökning visade att elever i skolor med mobilfria lektioner förbättrade sina kunskapsresultat – och det var de svagaste eleverna som förbättrade sina resultat mest. Mobiler är fantastiska, men de hör inte hemma i klassrummet, skriver Jan Björklund, Christer Nylander och Lotta Edholm (L).

”Karisma och social kompetens överröstar djup sakkunskap”

DN DEBATT 4/2. Vad det är för speciell kunskap som Boston Consulting Group och liknande konsulter erbjuder som får ett stort universitetssjukhus att betala en kvarts miljard? Det enkla svaret är: just ingenting. Samhällets tilltagande nedvärdering av reell och substantiell kunskap ska inte förstärkas av skola och högskola; den ska motverkas av dem, skriver Mikael Holmqvist.

”Nu kan lokalt miljöarbete ge stora effekter även globalt”

DN DEBATT 3/2. EU:s beslut om en reformerad utsläppshandel kommer att få stora konsekvenser. Plötsligt kommer miljöåtgärder lokalt att spela stor roll för att snabbt minska de globala koldioxidutsläppen. Genom en ny mekanism som annullerar utsläppsrätter kan staten, företag, kommuner och hushåll nu bli klimathjältar, skriver Lars Zetterberg och Svante Axelsson.

”Inget vetenskapligt stöd för siffrorna om assistansfusk”

DN DEBATT 2/2. Regeringen använder fusket med den personliga assistansen för att motivera generella besparingar som drabbar alla assistansberättigade, snarare än för att hitta effektiva åtgärder mot bedrägerier. Jag kan i min forskning visa att de uppskattningar av fuskets omfattning som cirkulerar i debatten saknar vetenskapligt stöd, skriver Niklas Altermark.

”Så ska vi sänka Sveriges CO2-utsläpp med 10 procent”

DN DEBATT 1/2. Vi ger nu grönt ljus för projektet Hybrit som innebär att tre företag kan sänka Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. Målet är att vi till år 2035 ska ha en lösning framme där stål tillverkas med vätgas i stället för fossilt kol. Det kommer att bli ett viktigt bidrag till att Sverige når klimat­målen, skriver företrädare för SSAB, LKAB, Vattenfall och Hybrit.

”Hamnarbetarförbundet äventyrar svenska modellen”

DN DEBATT 31/1. Hur länge ska samhället tillåta att Hamnarbetarförbundet i konflikten i Göteborgs hamn idkar krypskytte mot den svenska modellen? Det brukar vara trångt på scenen när den svenska modellen ska lovsjungas, det vore klädsamt om det var lika trångt på scenen när den ska försvaras, ­skriver företrädare för Transportföretagen och Sveriges Hamnar.

”Svagt stöd i forskningen för att hårdare straff minskar brotten”

DN DEBATT 30/1. Valårets första partiledardebatt startade med en kapplöpning i att föreslå hårdare straff. Men forskningen visar att det inte kommer att minska brottsligheten och öka tryggheten. En ständigt återkommande skärpning av straffen är dyrt, verkningslöst och ibland till och med kontra­produktivt, skriver sex professorer i kriminologi.

”Gråt inte – forska”

REPLIK DN DEBATT 26/1. En viktig fråga har kommit i skymundan: den kliniska forskningen vid Karolinska ligger inte alls ligger i topp längre, i motsats till vad sjukhusledningen påstår. Att förändra organisationen igen hjälper knappast, men sjukhusledningen måste nu fokusera på att se till att NKS blir det världsledande centret för vetenskaplig excellens som det var tänkt, skriver Hugo Lagercrantz, senior professor vid Karolinska institutet.

”I stället för att sätta in militär kan vi lära av New Yorks polis”

DN DEBATT 29/1. Militären är till för att försvara vårt territorium mot yttre fiender, inte sättas in mot kriminella. Men den upptrappade våldsspiralen måste brytas. Sverige kan lära av framgångsexemplet New York: inför nolltolerans mot småbrott, satsa på lokalt samarbete och arbeta för att minska utanförskapet, skriver Annie Lööf (C) och Johan Hedin (C).

”Åtta av tio väljare anser att Sverige är ett klassamhälle”

DN DEBATT 28/1. Det har gått decennier utan att klass satts på den politiska agendan. Det det bidragit till S försvagning generellt och i synnerhet i arbetarklassen. Fortsätter S sitt fokus på ”mittenväljarna” finns det för arbetarrörelsen goda skäl att vara orolig för höstens val och den framtid som kommer därefter, skriver Niels Stöber, Daniel Suhonen och Göran Therborn.

”Sveriges sak är vår”

DN DEBATT 27/1. Sveriges och Finlands försvarssamarbete är ett relativt nytt, men ett viktigt kapitel i samarbetet mellan våra länder. Det har framskridit utmärkt väl. Det är viktigt att det också sträcker sig till grundläggande säkerhetsaspekter som förebyggande av konflikter, jämställdhet och försvar av det multilaterala systemet, skriver Finlands utrikesminister Timo Soini.

”När vården förändras krävs en ny sjukhusorganisation”

DN DEBATT 26/1. Sjukvården är i förändring. I vårt utvecklingsarbete har vi varit måna om att inte låsa oss vid en viss modell. Vi hämtar inspiration från flera håll och tar steg för steg mot det mål vi vill uppnå: att behandla varje patient med sina erfarenheter och förutsättningar som en jämbördig part i vården, ­skriver sjukhusledningen för Karolinska universitetssjukhuset.

”Kraftig satsning på fritids ska göra skolan jämlikare”

DN DEBATT 25/1. När skolan inte klarar att skapa jämlika möjligheter är det LO-medlemmarnas barn som drabbas hårdast. Resursstarka föräldrar kan kompensera genom att oftare läsa läxor med barnen. Arbetarföräldrar har inte resurser att göra det i samma utsträckning. Vi föreslår nu en stor välfärdsreform – införandet av lärfritids, skriver företrädare för LO.

”Försäkringskassan måste förklara sina beslut bättre”

DN DEBATT 24/1. Regelverket i sjukförsäkringen går ibland i otakt med förändringar i samhället och människors behov vilket skapar oro. Vi ska därför utreda tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete samt särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga. Försäkringskassan får också i uppdrag att öka förståelsen för sina beslut, skriver Annika Strandhäll (S).

”Kommun avvecklar franskan i alla sina högstadieskolor”

DN DEBATT 23/1. Andelen elever som läser andra främmande språk än engelska i svenska skolor minskar i allt snabbare takt. Kristianstads kommun beslöt nyligen att helt avveckla franskan i kommunens samtliga högstadieskolor. Vi har länge varnat för utvecklingen och för att vända den behöver vi nu göra något radikalt annorlunda, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017”

DN DEBATT 22/1. Den fattigaste halvan av världens befolkning fick ingen förmögenhetstillväxt alls under förra året. Samtidigt gick 82 procent av ökningen till den allra rikaste procenten i världen. Denna chockerande orättvisa måste få ett slut – nu behövs kraftfulla åtgärder. Vi måste i högre grad belöna arbete, inte rikedom, skriver Robert Höglund, Oxfam.

”Tiden ute för barnäktenskap och oskuldskontroller”

DN DEBATT 21/1. Hur är det möjligt att Fadimes medsystrar, efter så många år av debatter och åtgärder, fortfarande saknar rättighet att välja sina liv? Tiotusentals unga får växa upp med olika grader av ”mångkulturell” diskriminering. Det är dags att visa att tiden är ute för oskuldskontroller, barnäktenskap och könsstympningar, skriver Nätverket mot hedersrelaterat våld.

”Stärk samarbetet om Nordsjön för att möta Brexit”

DN DEBATT 20/1. Nordsjön ger jobb åt mer än 850.000 människor och står för 80 procent av EU:s havsbaserade förnybara energi. Oljan och gasen spelar en viktig roll och kusterna är värdefulla för friluftslivet. Efter Brexit kommer EU:s yttre gräns att gå rakt igenom regionen och för att det ska orsaka så lite skada som möjligt måste samarbetet stärkas, skriver Nordsjökommissionen.

”Konsumenternas förtroende för företagen allt sämre”

DN DEBATT 19/1. Kundnöjdheten minskar och konsumenterna har blivit mer kritiska. Förtroendet för företag och institutioner har försvagats efter den senaste finanskrisen. Dagens ledare måste snabbt lära om och lära nytt för att anpassa sig till kunder och brukare som ställer nya krav, skriver Mats Deleryd, Jacob Hallencreutz, Åsa Rönnbäck och Anders Fundin.

”Sverige förlorar 42 miljarder årligen på dålig återvinning”

DN DEBATT 18/1. Stål i byggnader som rivs och plast från förpackningar som kastas kan återvinnas med god kvalitet. Men endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel, vilket innebär att 42 miljarder går förlorade varje år, skriver Anders Wijkman och Lina Bergström i Återvinningsindustrierna.

”Sverige behöver införa ny arvs- och fastighetsskatt”

DN DEBATT 17/1. Förmögenheterna växer snabbt i alla västländer, även i Sverige. Det skapar möjligheter för investeringar och tillväxt men även oro för ökade klyftor med social och politisk sprängkraft. Höj skatten på kapital och sänk den på arbete, skriver SNS Konjunkturråd och föreslår även en ny fastighetsskatt och skatt på större arv.

”Så gör vi det svårare att leva som extremist i Sverige”

DN Debatt 16/1. Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på en förhöjd nivå och enligt Säpo har antalet individer inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna ökat till cirka 3 000. Efter attentatet på Drottninggatan ingicks en överenskommelse om åtgärder, men det räcker inte, skriver Tomas Tobé (M) och föreslår bland annat att det ska bli möjligt att återkalla medborgarskap.

”Sverige behöver utbilda 5.000 värnpliktiga årligen”

För att ytterligare förstärka personalförsörjningen av det militära försvaret vill vi öka grundutbildningen av värnpliktiga från 4.000 till 5.000 årligen. Det är i första hand ett sätt att bemanna den organisation som är beslutad. Men det har också en positiv effekt på försörjningen av yrkes- och reservofficerare, skriver försvarsminister Peter Hultqvist (S).

”Samhällsvetarna ser inte allvaret i demokratins kris”

Stödet för populistiska och extremistiska rörelser ökar och i många länder går utvecklingen i helt fel riktning. Forskning visar också att dramatiskt växande samhällsklyftor motverkar demokrati. Trots alla orostecken tycks allt för få samhällsvetare inse hur allvarligt läget är, skriver Sten Widmalm, professor i statskunskap, Uppsala universitet.

”Sverige bör skriva under FN:s kärnvapen­konvention”

Sverige tog ett mycket viktigt steg när vi i juli 2017 röstade ja till FN:s kärnvapenkonvention. För Miljöpartiet är nedrustning en hörnsten i vår vision om en fredligare och mer solidarisk värld. Vi menar att Sverige efter den genomlysning som nu sker bör underteckna och ratificera konventionen, skriver språkröret Isabella Lövin (MP).

”Stoppa aggressiv och oseriös reklam på nät och i mobiler”

Den snabba utvecklingen har skapat en obalans mellan den växande marknadsföringen på nätet och konsumenters medvetenhet. Det ställer helt nya krav på konsumenterna. Det kan också skapa en osund konkurrens från oseriösa företag. Därför föreslår vi ett stärkt konsumentskydd, skriver regeringens utredare Gunnar Larsson.

”Siffrorna bekräftar att Sverige inte lyckas locka högutbildade”

Behovet av högkvalificerad arbetskraft är akut och ökar. Men förhållandevis få utländska experter söker sig till Sverige. Vi måste nu satsa offensivt med lägre skatter på arbete, friare arbetsmarknad och en bättre fungerande bostadsmarknad för att lyckas bättre i den globala talangjakten, skriver företrädare för Stockholms Handelskammare.

”Straffbart överge katter i nya djurskyddslagen”

DN DEBATT 10/1. Regeringen skickar nu en helt ny och moderniserad djurskyddslag till lagrådet. Där framgår bland annat att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Jordbruksverket ges också i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen, skriver Sven-Erik Bucht (S) och Isabella Lövin (MP).

”Regeringens optimism gör Sverige sämre rustat för kris”

DN DEBATT 9/1. Om regeringen missar sin optimistiska arbetslöshetsprognos kan det  försvaga de offentliga finanserna med cirka sex miljarder, enligt nya beräkningar som baseras på Riksdagens utredningstjänst. Ändras inte den riskfyllda ekonomiska politiken står Sverige sämre rustat när ekonomin väl vänder ner, skriver Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M).

”Vetenskaplig evidens stödjer Nya Karolinskas arbetssätt”

DN DEBATT 8/1. Många klagar över svagt ledarskap i svensk sjukvård, men när en ledningsgrupp utifrån en starkt patient-centrerad framtidsvision initierar ett banbrytande förbättringsarbete är det bara kritikerna som ges utrymme. Om vi skall kunna rusta Sveriges sjukvård för framtiden måste vi våga tänka nytt, skriver Stefan Larsson och Johan Öberg, BCG.

”Ny terroristlag medför inte att terrorbrotten blir färre”

DN DEBATT 7/1. Regeringen vill kriminalisera deltagande i terrororganisation. Men det finns inget stöd för att det skulle minska antalet terrorbrott. En sådan lag skulle vara dyr för skattebetalarna och den skulle hota vår rättssäkerhet. Regeringens försök att samla poäng på människors rädsla för terror bör avvisas, skriver filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö.

”Inför kollektiva anmälningar mot sexuella trakasserier”

DN DEBATT 6/1. Anmälningar om könsdiskriminering undersöks i dag utifrån den specifika situationen och den specifika förövaren. Det gör det svårt att se mönster, upprepningar eller branschspecifika omständigheter. Regeringen bör föreslå en vassare lagstiftning med både individuella och kollektiva anmälningar, skriver genushistorikern Eva Blomberg.

”Volvoaffären visar problem med svensk kapitalbildning”

Låt kinesiska Geelys aktieköp i lastbilstillverkaren Volvo bli affären som får regering och näringsliv att omvärdera inställningen till svensk kapitalbindning. En politik som nonchalerar att stora delar av näringslivet säljs ut till riskkapitalister, hedgefonder och utländska ägare är inte hållbar för 2000-talet, skriver forskaren Sophie Nachemson-Ekwall.

”Auktoritära strömningar i dag är en reaktion på 1968”

Vad åstadkom egentligen 1968 års revolt? Är vi tillbaka där vi började? Nej, vi lever just nu i reaktionen. Men individens rättigheter, frigörelsen av sexualitet och könstillhörighet, jämlikheten och självklarheten i det fria valet av religion, livsstil, partner, språk och utbildning har kommit för att stanna, skriver Ulf Bjereld och Marie Demker.

”Regler tänkta för VPK+S gör Kristersson till statsminister”

DN DEBATT 3/1. Sverige har en regeringsform och riksdagsordning som i det närmaste är skräddarsydd för minoritetsregeringar. För att bli vald till statsminister av riksdagen krävs endast att det inte finns en majoritet mot. När reglerna antogs var sannolikt tanken att S skulle kunna regera med passivt stöd av VPK, skriver V:s förre gruppledare Lars Bäckström.

”Sverige har stärkt kvinnors röst i FN:s säkerhetsråd”

DN DEBATT 2/1. Efter ett år i säkerhetsrådet konstaterar vi att Sverige har gjort avtryck. 2018 kommer att innebära stora utmaningar, men regeringen har siktet inställt på resultat. ­Arbetet fortsätter för en tryggare värld, och därmed för ett tryggare Sverige, ­skriver utrikesminister Margot Wallström (S).