”Vinstförbud kostar miljarder i ökade sjukskrivningar”

Inom vård, skola och omsorg är sjukskrivningarna klart högre i verksamheter som drivs av kommuner och landsting än i privat drivna verksamheter. Om privata välfärdsföretag tvingas bort från marknaden med ett vinstförbud kommer det därför att leda till ökade kostnader för offentlig sektor, skriver Leif Östling och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv.

”Vi investerar 40 miljarder kronor i samhällsbygget”

Sedan vi vänt den borgerliga regeringens underskott till ett överskott kan vi nu göra kraftfulla investeringar i Sverige samtidigt som vi betalar av på statsskulden. Med höstens budget har vi investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat, skriver Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V).

”Narkotikan ligger bakom kriminalitet och terrorism”

I våra storstadsregioner läggs outredda brott på hög. Oron för vardagsbrottslighet ökar och gängkriminaliteten har fördärvat hela områden. Narkotikahandeln har flyttat in i butiker, gallerior och skolor. Den farliga utvecklingen måste stoppas och narkotikans roll uppmärksammas mer, skriver M-förbundsordförandena i Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Vi lobbyister får betala partierna för att få påverka”

Civilminister Ardalan Shekarabi har beskyllt oss för att ha saboterat den demokratiska processen. Visst försöker vi påverka de politiska besluten. Men vi arbetar transparent och öppet. Därför börjar vi nu redovisa vad vi får betala de politiska partierna för att få tala med deras förtroendevalda, skriver Håkan Tenelius, Vårdföretagarna.

”Dags för Svenska kyrkan och staten att gå skilda vägar”

Vid millennieskiftet gick Svenska kyrkan och staten skilda vägar. Men någon verklig skilsmässa ägde inte rum. Kyrkan regleras fortfarande i lag och partipolitiseringen har ökat. Dagens val handlar om vad Svenska kyrkan ska vara: en plattform för partipolitiska konflikter eller en kristen kyrka, skriver Annika Borg och Johanna Andersson.

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Biståndsramen tillförs ytterligare 500 miljoner kronor för att öka biståndets andel av bruttonationalinkomsten till 1 procent. Samtidigt beräknas de avräkningsbara kostnaderna för asylmottagande minska från 8,1 miljarder kronor till 2,8 miljarder kronor. Det är den lägsta andelen av biståndsramen på tio år, skriver Isabella Lövin (MP).

”Nyanlända behöver utbildning – inte politikernas låglönejobb”

Enligt nya siffror förlorar en av tio rätten att vistas i Sverige när de tillfälliga uppehållstillstånden nu börjar omprövas. I dag tvingas nyanlända tacka nej till utbildning eftersom de är pressade att ta förstas bästa jobb. Det är hög tid att lägga om politiken, skriver Lisa Pelling och German Bender vid Arena Idé.

”Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen”

De som stödjer FN:s kärnvapenförbud är inte naiva och tror att det magiskt kommer att få bort alla kärnvapen. Målet är att stigmatisera kärnvapen. Flera argument mot undertecknandet har varit slående ovetenskapliga. Som forskare har vi ett ansvar att försvara sanningen, skriver nio nobelpristagare och svenske fysikprofessorn Max Tegmark.

”Allt bör göras för att bygga relationer med Nordkorea”

FN beslöt i måndags om ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Men de senaste tio årens ”hårda tag” har underlättat utvecklingen av kärnvapen, genom att insynen minskat. En integrationsprocess riktad mot gräsrötter skulle på sikt kunna locka Nordkorea ur sin självpåtagna isolation, skriver tre forskare vid Utrikespolitiska institutet.

”Kalhyggesbruk ger stora utsläpp av växthusgaser”

Antagandet att bioenergi är klimat- eller koldioxidneutralt ifrågasätts allt mer. Återbetalningstiden för koldioxidskulden som uppstår vid förbränning kan vara mycket lång. Exempelvis generar kalhyggesbruk mycket stora utsläpp av växthusgaser de första 10–15 åren efter avverkning, skriver forskarna Anders Lindroth och Christina Moberg.

”Vi vill stärka apotekens roll för att avlasta sjukvården”

Låg tillgänglighet och växande vårdköer gör att många vänder sig till sjukhusens akutmottagningar. Akuten upplevs helt enkelt som den enda möjligheten att få vård snabbt. Vi vill utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan. På så sätt kan primärvården och därmed även akuten avlastas, skriver Emma Henriksson (KD) och Ella Bohlin (KD).

”Samhällsvetare bryr sig för litet om forskningens värde”

Det svenska forskarsamfundet måste engagera sig i frågor som har med relevans och mening att göra vid granskning och utvärdering. ”So what?” är inte en fråga som nervöst ska tillfogas på slutet av ett seminarium. Det är den första frågan man bör ställa, skriver forskarna Mats Alvesson och Roland Paulsen.

Karin Bojs: När två minuter av träning räcker

Det fanns en tid när jag brukade jogga regelbundet. Ibland upp till en mil, oftast sex, sju, kilometer. Jag har lagt av med det nu. Och jag har fått mycket bättre kondition.

”Hederskulturen fortsätter växa – med regeringens stöd”

Kulturellt och religiöst förankrad diskriminering inte bara accepteras i Sverige – myndigheterna skickar till och med bidrag till organisationer och samfund som producerar hedersnormerna. Men hedersetiken kan avprogrammeras. Vi vädjar till makthavarna att införa ett samhällskontrakt för nyanlända, skriver Maria Rashidi, kvinnorättsaktivist.

”Regeringskansliet är för stort och för resursstarkt”

Partierna bör flytta den politiska striden bort från regeringsfrågan. I stället bör striden handla om policyfrågor där möjligheterna att hitta överenskommelser mellan partierna är större. Vi föreslår därför i SNS Demokratirapport 2017 tre åtgärder som skulle öka riksdagens inflytande över beredningen av politiska beslut, skriver fem statsvetare.

”Skärp kraven för att bli svensk medborgare”

Det svenska medborgarskapet måste värderas högre än i dag. Vi vill därför se förändringar. Reglerna för medborgarskap bör utformas så att de främjar integration och våra regler bör i stora drag motsvara det som gäller i jämförbara länder såsom de övriga nordiska länderna och Tyskland, skriver Tomas Tobé (M) och Gunnar Strömmer (M).

”Lågt valdeltagande bland utlandsfödda hotar demokratin”

Utlandsföddas svaga politiska integration, som ett högt valdeltagande och representation i politiska församlingar, har hamnat i skymundan i diskussionen om integration. Om demokratin förlorar legitimitet bland stora grupper i samhället finns det risk att dess grundvalar skakas, skriver forskarna Pieter Bevelander och Mikael Spång.

”Boxmodell för skatt kan ge fungerande bostadsmarknad”

Problemen på bostadsmarknaden kräver en lösning. Ett sätt att öka rörligheten och göra så att ytan utnyttjas bättre är att införa en boxmodell för beskattningen. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) presenterar i dag en fördjupad studie av en sådan modell för svenska förhållanden, skriver skatteexperten Sven-Olof Lodin.

”EU:s hårda Brexit-position riskerar leda till handelskrig”

Vi uppmanar de svenska och tyska regeringarna att inte stödja det ogenomtänkta argumentet att britterna inte ska få ”plocka russinen ur kakan” och att motsätta sig bestraffningsstrategin. Tyskland och Sverige riskerar att förlora mest på en sådan vedergällningsstrategi, skriver ekonomiprofessorerna John Hassler och Hans-Werner Sinn.

”Framtida inkomster starkt beroende av gymnasievalet”

Valet av gymnasieutbildning har stor privatekonomisk betydelse visar ny statistik från SCB. På kort sikt lönar det sig att välja yrkesförberedande program. Såväl fem som tio år efter avslutad utbildning ger vissa av dessa program den högsta snittlönen, med Energiprogrammet i topp, skriver Jens Magnusson, privatekonom, SEB.

”Förbud mot skottsäkra västar försvårar för gängkriminella”

Skyddsvästen är en förutsättning för att de gängkriminella ska våga lämna hemmet, umgås med likasinnade, och fortsätta med sin brottsliga verksamhet. Den danska regeringen vill nu att endast behöriga skall få använda skyddsvästar. Den svenska regeringen bör också undersöka detta kraftfulla alternativ, skriver tre poliser i Region Syd.

”Inkomstbaserad tv-licens kan sänka public service”

Den parlamentariska public service-kommittén vill skrota ”tv-licensen” och ersätta den med en avgift som baseras på tittarnas och lyssnarnas inkomst. Den ska tas ut via skattesedeln. Att överge den fasta avgiften öppnar för politisk klåfingrighet och hotar bilden av public service som en oberoende, icke-statlig inrättning, skriver Staffan Dopping.

”Skolverket tolkar Pisa fel –likvärdigheten inte försämrad”

Skolors socioekonomiska sammansättning har fått större betydelse för elevers resultat enligt Skolverkets analys av Pisaundersökningen. Men den tar inte hänsyn till att elevsammansättningen har förändrats. Gör man det är det inte mycket som tyder på att bakgrundens betydelse för kunskaperna har ökat, skriver Gabriel Heller Sahlgren.

”Ingen enighet i alliansen om att säga ja till gårdsförsäljning”

Det har påståtts i media att allianspartierna skulle vara eniga om att lägga fram ett förslag om gårdsförsäljning av alkohol. Det är inte sant. Gårdsförsäljning skulle leda till att vårt monopol utmanades, och att Sverige riskera att tvingas avskaffa detaljhandelsmonopolet. Vilket skulle leda till kraftigt ökade alkoholskador, skriver Barbro Westerholm (L), med flera.

”Dubblad föräldraförsäkring kan införas utan merkostnad”

Föräldraledigheten kan utökas från 13 till 24 månader utan merkostnad för stat och kommun om hänsyn tas till alla typer av bortfallande kostnader. En tredelning av ledigheten där bara den sista tredjedelen är överlåtbar och 90 procent av månaderna måste tas ut före tre års ålder skulle ge en markant högre manlig delaktighet, skriver Per Kågeson.

”Alliansen måste presentera en politik för högskolan”

Sveriges studenter förtjänar en högre utbildning i världsklass. Men för att nå dit finns det oerhört mycket att göra. Med bara ett år till valet är det hög tid för alliansen att presentera en gemensam politik för högskolan, skriver fyra ordförande för alliansens studentförbund.

”Vi har alla rätt till en död vi kan leva med”

Vården i livets slutskede är inte rättvis i Sverige. Fel bostadsort, diagnos eller ålder kan bli en sista nitlott. Vi får aldrig acceptera detta. Stödet till både patienter och vårdpersonal måste förbättras omgående, skriver riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (L), tillsammans med sex liberala landstingspolitiker.

”Vi accepterar inte att Sveriges framtid, jobben och klimatet sätts på spel”

Vi accepterar inte att Sveriges framtid, välfärden, jobben och klimatet sätts på spel på grund av att oppositionen vill skapa kaos i Sveriges riksdag. Regeringen i samarbete med Vänsterpartiet kommer därför välja att inte lägga fram de föreslagna förändringarna av skiktgränserna och 3:12-reglerna. Detta måste ses i ljuset av att en enig forskarkår säger att klimatet inte kan vänta.

”En större värld kräver en kulturpolitisk satsning”

Det är hög tid för en ny kraftansträngning för konsten. Projektet ”En större värld” kommer att göra Moderna museets konstsamling mer relevant för en ny publik i en ny tid. Men det krävs att regeringen satsar, skriver Daniel Birnbaum, överintendent och Ann-Sofi Noring, vice museichef.

”Tryggheten på sjukhusen måste säkras mot gäng”

Det är dags att skydda våra sjukhus. Patienter ska inte behöva drabbas av gängkriminaliteten. Vårdens medarbetare, ska inte behöva stå ut med hot och trakasserier. Lagen behöver ge ett tydligt skydd för vårdpersonal, skriver partiledaren Jan Björklund (L), Anna Starbrink (L), och Roger Haddad (L).

”Viktigt att inte glömma styrelsens roll"

Författarna menar att näringslivets ideal står i konflikt med den offentliga sektorns behov. Ämnet är intressant. Men slutsatserna är fel, skriver Olof Sjöström, styrelseledamot och tidigare företagsledare.

”Låt vanligt folk få skörda en större del av välståndet”

I dagarna träffas regeringen på Harpsund för att diskutera höstens budget. Från LO:s sida hoppas vi på en budget med rejäla reformer som tar itu med de stora utmaningar vårt land står inför. Reformer som på allvar bryter den ökande ojämlikheten, skriver LO:s ledning.

”Johaugdomen återupprättar förtroendet för idrotten”

Påföljderna för doping är och ska vara stränga. Domen mot Therese Johaug kan tyckas orättvis, men den är korrekt. Därför är den är ett viktigt steg på vägen för att återupprätta förtroendet för idrotten, skriver Anders Hübinette, chefsjurist vid Svenska fotbollsförbundet och expert på dopningsregler.

”Skydda det offentliga från affärsmän som Trump”

Erfarenheter från affärslivet innebär inte att man automatiskt blir en bra myndighetschef. Fallet Donald Trump illustrerar varför näringslivets ideal inte kan vara vägledande vid styrningen av offentliga sektorn. Det är dags att återupprätta ämbetsmannaskapet, skriver Hans Hasselbladh och Mikael Holmqvist, professorer i Företagsekonomi.

”Dags för arbetsgivare att ta ansvar för unga i utanförskap”

Trots att det finns gott om jobb är det över 130 000 unga som varken arbetar eller studerar. Nu behöver Sveriges arbetsgivare ta ett större ansvar och hitta former för samverkan med grundskolor. På så sätt kan även de som står utanför ges förebilder och inspiration inför arbetslivet, skriver en grupp företagsledare och skolledare.

”Nu behövs konkret politik för att bryta hälsoklyftorna”

Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydlig nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller. Under mandatperioden har regeringen beställt flera utredningar kring jämlikhet i hälsa. Nu behövs konkret politik, skriver ordföranden för sju fackförbund inom vården och formulerar fem förslag till åtgärder.

”Fel av läkare att återuppliva barn efter sen abort”

Barnläkare ska inte ägna sig åt att återuppliva sent aborterade foster. Det kränker både barnets och kvinnans rättigheter. Det fåtal barn som föds efter 22 veckor ska hanteras på samma sätt som andra döende patienter, skriver sju läkare och experter vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

”Ge Sveriges städer rätt att själva övervaka trafiken”

Kommunerna behöver själva få rätten att styra och kontrollera trafiken, i stället för att bli bortprioriterade av de nationella myndigheterna polisen och Trafikverket. Fyra nya verktyg som kommunerna i dag saknar makt över, skulle öka framkomligheten och trafiksäkerheten i våra städer, skriver Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholm.

”Styrningen brister i samhällets största bransch – skolan”

Styrningen av skolan är bitvis undermålig. Bara 18 procent av Sveriges kommuner har tydliga mål. Nu måste skolans huvudmän sätta fokus på varje årskull. Det är dags att införa nationella nyckeltal och följa elevernas resultat hela vägen till vårterminen i årskurs nio, skriver Mats Rosenkvist, Successful schools och Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund.

”Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan”

Att vi utvisar människor till ett land där det pågår en väpnad konflikt, där internflyktingar dör av svält och där det statliga skyddssystemet är obefintligt är inhumant. Det ändras inte av omständigheten att det definieras som lagligt. Sverige borde stoppa utvisningar till Afghanistan, skriver Hanne Martinek, Refugees welcome Stockholm.

”För lite hemkunskap ökar risken för matförgiftningar”

Runt 500.000 människor drabbas enligt beräkningar av matförgiftning i Sverige varje år. Bristande hygienkunskaper i hushållen är en av orsakerna. Nu är det dags för en utökad timplan i hemkunskap för att Sverige ska få medvetna konsumenter, minskat matsvinn och färre fall av matförgiftningar, skriver en grupp experter inom området.

”Moderaternas politik för skolan är undermålig”

M har misslyckats med att skapa förtroende i skolfrågan. Det beror helt enkelt på att partiets skolpolitik är undermålig. Det är högst anmärkningsvärt att Moderaterna varken föreslår fler eller mer långtgående reformer när det finns ett stort behov av att höja kvaliteten på svensk skola, skriver Benjamin Dousa, Moderata Ungdomsförbundet.

”Den rödgröna kravlösheten hotar kvaliteten i högskolan”

Regeringen smög i juli ut en order till Sveriges universitet om att högskolorna ska se till så att studenterna till varje pris godkänns. Det är bedrövligt. Universiteten har skapats för att utveckla och utgöra spetsen av mänskligt vetande och bildning. Den rödgröna kravlösheten måste bort, skriver Jan Björklund (L) och Christer Nylander (L).

”Transaktionsdimman på nätet hotar digitaliseringen”

På nätet är vi inte längre bara medborgare eller kunder. Vi är också varor. De data vi lämnar ut om oss själva är vad andra tjänar pengar på. Men vi vet inte vad de är värda och vad vi skulle kunna begära i betalning. Transaktionsdimman på internet bör skingras och ersättas av transaktionstransparens, skriver sju medie- och it-debattörer.

”Svensk primärvård kan snabbt bli fullbemannad”

Det är fullt möjligt att införa en bra primärvård i Sverige som blir fullbemannad inom ett år. Det finns en omfattande forskning i många länder om hur en stark primärvård skall byggas. Tas den kunskapen till vara kan en bred majoritet i riksdagen fatta de beslut som behövs, skriver Göran Sjönell och Mikael Stolt, specialister i allmänmedicin.

”Falskt påstå att tiggeri är förbjudet i Sverige”

I debatten påstås att svensk lag redan i dag innehåller ett förbud mot att tigga. Vissa menar till och med att poliser som inte ingriper mot den som tigger skulle kunna förlora jobbet. Men det stämmer inte. Tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag. Troligen är det inte bara tillåtet, utan också skyddat av internationell rätt, skriver åtta jurister och debattörer.

”Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet”

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Martin Hedberg och Peter Norman.

”Bristande samordning av vaccineringen i Sverige”

Sverige har en mycket bra vaccinationstäckning. Men det finns områden med betydligt lägre grad av vaccinering och sammanhållen information om vaccinationstäckning och biverkningar saknas. Vi har också problem med vaccinbrist på grund av ofullständiga upphandlings- och distributionsprocesser, skriver smittskyddsläkaren Mats Ericsson.

”Orimligt litet pengar satsas för att förebygga självmord”

Nollvisionen för dödsfall i trafiken har varit mycket framgångsrik. Nollvisionen för självmord, som antogs av riksdagen 2008, har däremot inte gett någon effekt. Mycket litet har satsats på att förebygga självmord. Nu är det dags att regeringen och Annika Strandhäll anslår pengar som speglar problemets storlek, skriver företrädare för Suicide Zero.

”Bekvämt vara chef och peka finger åt den som gör fel”

En allvarlig och problematisk utveckling är att organisationer utvecklats så att enorma resurser låsts i chefslinjer och stödfunktioner. Där sitter chefer på säkert avstånd från praktiken på golvet, men har ändå mandat att besluta över denna praktik. Utvecklingen måste stävjas, skriver Louise Bringselius, forskningsledare i statliga Tillitsdelegationen.