Släckmedel

Så ska skogsbränder motverkas

En brandbox och ett miljövänligt släckmedel. Det var några av de förslag som togs upp när skogsbränder var i fokus i Bollnäs. Och bland representanter från skogsbolagen togs de nya förslagen emot med stort intresse.

Så ska skogsbränder motverkas

En brandbox och ett miljövänligt släckmedel. Det var några av de förslag som togs upp när skogsbränder var i fokus i Bollnäs. Och bland representanter från skogsbolagen togs de nya förslagen emot med stort intresse.