Sänk löner

Calmfors: Sänk lönerna med 25 procent

Sänk de lägsta lönerna med 25 procent. Men bara under begränsad tid och absolut inte med lagstiftning. Då kan fler lågutbildade och nyanlända få jobb, anser professor Lars Calmfors i spetsen för näringslivets expertråd AER.

Calmfors: Sänk lönerna med 25 procent

Sänk de lägsta lönerna med 25 procent. Men bara under begränsad tid och absolut inte med lagstiftning. Då kan fler lågutbildade och nyanlända få jobb, anser professor Lars Calmfors i spetsen för näringslivets expertråd AER.

M-politiker: Sänk löner och bidrag för nyanlända

Många ledande kommunpolitiker för Moderaterna vill sänka bidrag och löner för nyanlända. I en enkät från SVT Nyheter svarar 72 procent att bidragen för personer med tillfälligt uppehållstillstånd bör sänkas.

M-politiker: Sänk löner och bidrag för nyanlända

Många ledande kommunpolitiker för Moderaterna vill sänka bidrag och löner för nyanlända. I en enkät från SVT Nyheter svarar 72 procent att bidragen för personer med tillfälligt uppehållstillstånd bör sänkas.