Pår granstedt

”Nationalism – en drivkraft för förtryck och erövringar”

KULTURDEBATT | Johan Wennström låter sig förföras av den israeliske politiske teoretikern Yoram Hazonys vision av nationalismen och tycker att liberala politiker bör ta till sig den. Men Hazony kan inte skilja på nationalistisk dröm och verklighet, vilket hans egen nation är ett exempel på. Det menar Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker och tidigare centerpartistisk riksdagsledamot.

”Nationalism – en drivkraft för förtryck och erövringar”

KULTURDEBATT | Johan Wennström låter sig förföras av den israeliske politiske teoretikern Yoram Hazonys vision av nationalismen och tycker att liberala politiker bör ta till sig den. Men Hazony kan inte skilja på nationalistisk dröm och verklighet, vilket hans egen nation är ett exempel på. Det menar Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker och tidigare centerpartistisk riksdagsledamot.

”Kan inte skilja på nationalistisk dröm och verklighet”

KULTURDEBATT | Johan Wennström låter sig förföras av den israeliske politiske teoretikern Yoram Hazonys vision av nationalismen och tycker att liberala politiker bör ta till sig den. Men Hazony kan inte skilja på nationalistisk dröm och verklighet, vilket hans egen nation är ett exempel på. Det menar Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker och tidigare centerpartistisk riksdagsledamot.

”Kan inte skilja på nationalistisk dröm och verklighet”

KULTURDEBATT | Johan Wennström låter sig förföras av den israeliske politiske teoretikern Yoram Hazonys vision av nationalismen och tycker att liberala politiker bör ta till sig den. Men Hazony kan inte skilja på nationalistisk dröm och verklighet, vilket hans egen nation är ett exempel på. Det menar Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker och tidigare centerpartistisk riksdagsledamot.

”Skilj mellan nationalism som dröm – och verklighet”

KULTURDEBATT | Johan Wennström låter sig förföras av den israeliske politiske teoretikern Yoram Hazonys vision av nationalismen och tycker att liberala politiker bör ta till sig den. Men Hazony kan inte skilja på nationalistisk dröm och verklighet, vilket hans egen nation är ett exempel på. Det menar Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker och tidigare centerpartistisk riksdagsledamot.

”Skilj mellan nationalism som dröm – och verklighet”

KULTURDEBATT | Johan Wennström låter sig förföras av den israeliske politiske teoretikern Yoram Hazonys vision av nationalismen och tycker att liberala politiker bör ta till sig den. Men Hazony kan inte skilja på nationalistisk dröm och verklighet, vilket hans egen nation är ett exempel på. Det menar Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker och tidigare centerpartistisk riksdagsledamot.

”Nato-medlemskap är bäst som hot”

En svensk, och finsk, Nato-anslutning skulle i nuläget göra mer skada än nytta. Däremot skall vi hålla Nato-optionen öppen – och klargöra för Ryssland att ett aggressivt ryskt uppträdande östersjöområdet kan framtvinga ett svenskt-finskt Nato-medlemskap, skriver Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker i en replik.

”Nato-medlemskap är bäst som hot”

En svensk, och finsk, Nato-anslutning skulle i nuläget göra mer skada än nytta. Däremot skall vi hålla Nato-optionen öppen – och klargöra för Ryssland att ett aggressivt ryskt uppträdande östersjöområdet kan framtvinga ett svenskt-finskt Nato-medlemskap, skriver Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker i en replik.

”Natomedlemskap är bäst som hot”

En svensk, och finsk, Nato-anslutning skulle i nuläget göra mer skada än nytta. Däremot skall vi hålla Nato-optionen öppen – och klargöra för Ryssland att ett aggressivt ryskt uppträdande östersjöområdet kan framtvinga ett svenskt-finskt Nato-medlemskap, skriver Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker i en replik.

”Natomedlemskap är bäst som hot”

En svensk, och finsk, Nato-anslutning skulle i nuläget göra mer skada än nytta. Däremot skall vi hålla Nato-optionen öppen – och klargöra för Ryssland att ett aggressivt ryskt uppträdande östersjöområdet kan framtvinga ett svenskt-finskt Nato-medlemskap, skriver Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker i en replik.