Låntagarna i högsätet

Låntagarna i högsätet

På bara tio år har den svenska företagskreditmarknaden förändrats i grunden. Extremt goda villkor och en flora av valmöjligheter står i dag till buds för etablerade företag som söker ny finansiering.