Loulia sheet

Loulia Sheets meritvärde sänks med nytt system

Flera studenter med utländska gymnasiebetyg får sina meritvärden sänkta efter att Universitets- och högskolerådet inför ett nytt system för omräkning – vilket kan leda till att det blir svårare att komma in på en utbildning. – Min dröm är att bli dietist, nu vet jag inte vad jag ska göra, säger Loulia Sheet som är en av de som drabbats.

Loulia Sheets meritvärde sänks med nytt system

Flera studenter med utländska gymnasiebetyg får sina meritvärden sänkta efter att Universitets- och högskolerådet inför ett nytt system för omräkning – vilket kan leda till att det blir svårare att komma in på en utbildning. – Min dröm är att bli dietist, nu vet jag inte vad jag ska göra, säger Loulia Sheet som är en av de som drabbats.