Linda kontrollerar 50 patienter

Distriktssköterskan Linda kontrollerar 50 patienter samtidigt

Hälsocentralerna i Hammarstrand och Stugun ligger långt framme när det gäller egenvård. Det är ett lyft för både vården och patienterna.

Distriktssköterskan Linda kontrollerar 50 patienter samtidigt

Hälsocentralerna i Hammarstrand och Stugun ligger långt framme när det gäller egenvård. Det är ett lyft för både vården och patienterna.