”Muf går skolkoncernernas ärende”

REPLIK DN DEBATT 9/5. Moderata ungdomsförbundets ordförande, Benjamin Dousa beskriver hur vinstsyftet varit till stor skada för skolan. Men han och Muf vill inte byta system, de vill lappa det vi har, för att kunna behålla vinstmöjligheter som motiv för att få starta skolor, skriver Boel Vallgårda.

Läs hela nyheten:
”Muf går skolkoncernernas ärende”

Publicerad: 2018-05-15 klockan 15:52

Fler nyheter från Debatt

”De små akutsjukhusen har lagts ned på oriktiga grunder”

DN DEBATT 20/5. Sedan 80-talet har antalet akutsjukhus i Sverige halverats. Det är sorgligt eftersom mindre sjukhus har viktiga funktioner att fylla. Dessutom är det onödigt – ifrågasättandet av de mindre sjukhusen har skett på oriktiga grunder. Sverige behöver både små och stora sjukhus för att klara de kommande stora utmaningarna i vården, skriver Poul C Kongstad.

2018-05-19-21:00:00

”Svensk politik har förlorat sin moraliska kompass”

DN DEBATT 19/5. Socialdemokraterna och Moderaterna sviker oss genom att välja populistisk främlingsfientlighet framför sina ideologier. Och läget är dramatiskt, bilden av Sverige som ett demokratiskt och solidariskt land är borta. I stället är vi i dag ett samhälle som ser hot i varje hörn. Svensk politik har tappat sin moraliska kompass, skriver åtta forskare i etik.

2018-05-18-21:00:00

”Väljarna vill satsa på företagen trots det är politikerna passiva”

DN DEBATT 18/5. 53 av totalt 92 initiativ som regeringen tagit under mandatperioden har varit till skada för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts. Samtidigt har oppositionen försuttit chansen att göra skillnad. Men när vi frågar väljarna ger de ett starkt stöd för bättre villkor för närings­livet.

2018-05-17-21:00:00

”Ökad ojämlikhet när digital vård växer med privata appar”

DN DEBATT 17/5. Vi vill utöka tillgången till digital vård. Men också den digitalt baserade hälso- och sjukvården måste vara jämlik. Därför vill vi att landstingen ska ansvara för utvecklingen och infrastrukturen av de digitala vårdkontakterna. Det skapar också utrymme för att på olika sätt reglera appläkarnas verksamhet, skriver Jonas Sjöstedt (V) och Karin Rågsjö (V).

2018-05-16-21:00:00

”Med dagisbarn och äldre i samma lokaler får generationerna mötas”

DN DEBATT 16/5. I Frankrike har ett försiktigt närmande mellan barn- och äldreomsorg prövats sedan 1995 och i cirka 10 procent av fallen är detta nu normen. Jag anser mot bakgrund av de franska erfarenheterna att ett möte mellan barn och gamla bör utökas inom dessa vårdformer och framför allt utvärderas, skriver Sven Britton, infektionsläkare och kommunpolitiker (S).

2018-05-15-21:00:00

”Muf går skolkoncernernas ärende”

REPLIK DN DEBATT 9/5. Moderata ungdomsförbundets ordförande, Benjamin Dousa beskriver hur vinstsyftet varit till stor skada för skolan. Men han och Muf vill inte byta system, de vill lappa det vi har, för att kunna behålla vinstmöjligheter som motiv för att få starta skolor, skriver Boel Vallgårda.

2018-05-15-15:52:00

”Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet”

DN DEBATT 15/5. Vår utvärdering av partiernas agerande i riksdagen under mandat­perioden 2014–2018 visar att tempot i miljöpolitiken har ökat. Den visar också att MP bromsats av samarbetet med S. Och att C, som är tydligt miljöprofilerat, i stora stycken saknar en politik för skydd av naturen. Det skriver Karin Lexén och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

2018-05-14-21:00:00

”Hot eller våld drabbar var tredje myndighetsanställd”

DN DEBATT 14/5. Var tredje myndighetsanställd Jusekmedlem har utsatts för hot eller våld de senaste åren. Det är ett hot mot rättssamhället och demokratin. Vi föreslår därför ett starkare skydd för myndighetsanställdas personuppgifter och att det blir otillåtet att uttrycka sig kränkande eller otillbörligt i kontakter med myndigheter.

2018-05-13-21:00:00

”Vad vinner vi på att införa en lag mot hedersbrott?”

DN DEBATT 13/5. Många uttalar sig tvärsäkert om förslaget om lagstiftning kring hedersbrott, men frågan är i själva verket svår. Hur ska vi se på ärekränkning – som försvarar en form av hedersmoral? Eller mord inom kriminella gäng? Ska sådana mord straffas hårdare än andra? Det handlar ju också om heders­kultur, skriver Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi.

2018-05-12-21:00:00

”Nya djurskyddslagen ett svek mot Astrid och djuren”

DN DEBATT 12/5. Regeringens proposition om en ny djurskyddslag är helt otillräcklig. Framstegen är få och de ”flexiblare och förenklade” reglerna är inte ­sällan en förskönande omskrivning av de sänkta krav som branschernas lobbyorganisationer fått igenom. Det skriver Kristina Forslund, Magnus Irestig och Karin Nyman.

2018-05-11-21:00:00