”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet”

En ny forskningsöversikt visar att vårdverksamheter med medicinsk kompetens i ledningsarbetet presterar vård av högre kvalitet med bland annat färre vårdskador och lägre dödlighet. Vi föreslår nu snabba åtgärder för att öka den medicinska kompetensen i vårdens ledningsarbete, skriver Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

Läs hela nyheten:
”Medicinskt kompetenta chefer ger högre vårdkvalitet”

Publicerad: 2017-05-27 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Tillit till medarbetarna ökar både effektivitet och kvalitet”

Den teoretiska basen är solid. Genom att minska detaljstyrningen kan man öka effektiviteten, kvaliteten och arbetsglädjen i organisationer. Tillit är ett sätt att styra organisationer; en styrningsfilosofi för en tid då vi har insett att det finns gränser för hur långt man kan nå med reglering, skriver Louise Bringselius och Bo Rothstein.

2017-12-15-21:00:00

”Förtroendet för pressetiken skadat av namnpubliceringar”

Den senaste tidens namnpubliceringar framstår i allmänhetens ögon som slumpmässiga, vilket har skadat förtroendet för pressetiken. Mediehusen behöver nu skärpa sin förmåga att förklara sina beslut för läsare, lyssnare och tittare. Och visa att namngivning inte är ett lotteri, utan bygger på genomtänkta resonemang, skriver Ola Sigvardsson, PO.

2017-12-14-21:00:00

”Premiepensionen görs om i nya överenskommelsen”

Vi har nu slutit en ny överenskommelse om pensionerna. Bland annat förändras premiepensionen. Dagens öppna fondtorg ska göras om till ett tryggt fondtorg med kontrollerade och professionellt upphandlade fonder. Det kommer att göra att antalet fonder kommer minska avsevärt, skriver företrädare för partierna i Pensionsgruppen.

2017-12-14-07:00:00

”Oberoende kommission ska se över hyresrätten”

Sverige måste ha en socialt hållbar bostadspolitik och det kräver en fungerande hyresmarknad. Men dagens modell har brister. Vi tillsätter därför en oberoende hyreskommission som ska se över hyressättningen och hyresrätten som boendeform, skriver Marie Linder och Erik Elmgren, Hyresgästföreningen.

2017-12-13-21:00:00

”Unga med psykisk ohälsa måste få hjälp snabbare”

Dubbelt så många barn lider i dag av psykisk ohälsa jämfört med för tio år sedan enligt en ny rapport. Socialstyrelsen publicerar i dag uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Framför allt måste tillgängligheten till psykologisk behandling öka, skriver företrädare för Socialstyrelsens projektgrupp.

2017-12-12-21:00:00

”Stärk orientering om svenska värderingar för nyanlända”

Regeringen ser nu över innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända för att främja etablering och integration. Det handlar om att ge bättre möjlighet att förstå hur samhällets stöd och förväntningar ser ut. Vi får inte göra oss ängsliga inför att skapa dialog om vilka värderingar vårt samhälle vilar på i dag, skriver Ylva Johansson (S).

2017-12-11-21:00:00

”Inrätta kriskommission för kvinnor som vittnat i Metoo”

Revolutionen är ett faktum. Nu är det vi politiker som måste se till att uppropen leder till långsiktiga konsekvenser. Vi bör avskaffa den otrygga anställningsformen allmän visstid, införa samtyckeskrav, stärka skyddsombuden, utbilda rättsväsendet och inrätta en kriskommission, skriver Jonas Sjöstedt (V) och Rossana Dinamarca (V).

2017-12-10-21:00:00

”Svenska elever är för dåligt ­­rustade mot falska nyheter”

En skola som hela tiden uppmuntrar elever att vara kritiska och ”tänka själva”, men samtidigt nedvärderar betydelsen av faktakunskaper är farlig: Den uppmuntrar till rent tyckande, av just det slag som florerar på sociala medier. Så här kan det inte få fortsätta. Återupprätta faktakunskapens centrala roll, skriver Åsa Wikforss, professor i filosofi.

2017-12-09-21:00:00

”Vi är ense om förbättringar av läsa-skriva-räkna-garantin”

En majoritet i utbildningsutskottet vill avslå propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Regeringen och Lärarförbundet har haft olika syn på den, men har nu kommit överens om justeringar som bör kunna lägga grund för en konstruktiv diskussion mellan partierna, skriver Gustav Fridolin (MP) och Johanna Jaara Åstrand.

2017-12-08-21:00:00

”Nytt rekord i ­­bedrägeribrott – nu måste brotten stoppas”

Av de fem punkterna på polisens önskelista för att minska bedrägerierna återstår det mesta att göra. Bolagsverket utnyttjas fortfarande av kriminella och hälften av de svenska bankkunderna är oskyddade för kontokortsbedrägerier. Nu måste politiker och näringsliv ta sitt samhällsansvar, skriver Jan Olsson, Polisens Nationella Bedrägericenter.

2017-12-07-21:00:00