”Inför kollektiva anmälningar mot sexuella trakasserier”

DN DEBATT 6/1. Anmälningar om könsdiskriminering undersöks i dag utifrån den specifika situationen och den specifika förövaren. Det gör det svårt att se mönster, upprepningar eller branschspecifika omständigheter. Regeringen bör föreslå en vassare lagstiftning med både individuella och kollektiva anmälningar, skriver genushistorikern Eva Blomberg.

Läs hela nyheten:
”Inför kollektiva anmälningar mot sexuella trakasserier”

Publicerad: 2018-01-05 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Vi kräver att ingen arbetare ska behöva dö av jobbet”

DN DEBATT 27/4. Fyra av tio medlemmar i IF Metall har det senaste året varit rädda att de ska skada sig på jobbet. Unga är särskilt oroliga – de får ofta utföra arbets­uppgifter som äldre inte orkar och har oftare osäkra anställningar vilket gör det svårare att säga ifrån. Tala om hur välfärdsfrågor och industripolitik hänger ihop på första maj, Stefan Löfven!

2018-04-26-21:00:00

”Kompetens viktigare än kunskaper i svenska”

DN DEBATT 26/4. Den ångestfyllda svenska integrationsdebatten med fokus på vikten av att kunna svenska riskerar att passivisera talanger och försvåra den verkliga integration som ett arbete innebär. Det är kompetens och inte svenskkunskaper som är den avgörande kvalifikationen för att arbeta i svenska företag, skriver Dimitris Gioulekas, vd för Knightec.

2018-04-25-21:00:00

”Nio branscher visar hur fossilfri teknik stärker konkurrenskraften”

DN DEBATT 25/4. Nio branscher lämnar i dag sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Det är historiskt. Mest hoppingivande är att branscherna inte ser fossilfrihet som ett tungt ok utan som ett sätt att stärka sin egen konkurrenskraft. För att gå vidare behövs nu fem viktiga politiska åtgärder, skriver nationella samordnaren Svante Axelsson.

2018-04-24-21:00:00

”Företagens missnöje med Arbetsförmedlingen ökar”

DN DEBATT 24/4. Andelen företag som anser att Arbetsförmedlingen fungerar bra eller ganska bra har minskat med 17 procentenheter på bara två år. Sverige kan inte fortsätta att spendera nästan dubbla försvarsbudgeten på en verksamhet som inte fungerar. Vi föreslår att förmedlingen nu kraftigt reformeras, skriver Peter Jeppsson och Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv.

2018-04-23-21:00:00

”Så kan hjärtvården i Sverige bli mer jämlik”

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är nästan dubbelt så hög för svenskar med låg utbildningsnivå. Samtidigt visar en ny Sifoundersökning att inte ens hälften av svenskarna anser att vården är jämlik. Om regeringen ska infria målet att utplåna hälsoklyftorna krävs en kraftsamling, skriver fem organisationer som arbetar för bättre hjärthälsa.

2018-04-22-21:00:00

”Nyanlända kan få jobb i gröna näringar – om vi samarbetar”

Med rätt utbildning skulle många nyanlända kunna få jobb inom det gröna näringslivet. För jobben finns – det visar vår enkät. Var femte behöver anställa omedelbart. Men okunnighet och dålig styrning hos statliga myndigheter gör att utvecklingen har gått i stå. Nu behövs lokalt samarbete, skriver Jesper Broberg och Mats Halling, Hushållningssällskapet.

2018-04-21-21:00:00

”Skrota idén om lika för alla – ge fler extra skolår”

Inkluderingstanken, att alla barn, oavsett förutsättningar, ska gå i samma klass, har gått för långt. De barn som har det svårast har i stället stängts ute från möjligheten att få med sig kunskaper. Inrätta fler särskilda undervisningsgrupper, låt fler elever gå ett extra år och satsa på fler speciallärare, föreslår Liberalernas partiledare Jan Björklund.

2018-04-20-21:00:00

”Höghastighetståg dålig affär för samhället och klimatet”

För varje investerad krona beräknas mindre än 40 öre komma tillbaka i samhällsnytta och Trafikverket har visat att klimateffekten kommer att bli mycket liten. Höghastighetståg kommer att bli en gökunge som tränger ut lönsamma järnvägsinvesteringar – eller också tas pengarna från andra angelägna utgiftsområden, skriver sju professorer och forskare.

2018-04-19-21:00:00

”Vetenskapligt stöd saknas för digitala diagnoser”

Att ställa korrekt diagnos är grundbulten i all sjukvård. Många av landets sjukvårdshuvudmän är nu på gång att inrätta digitala vårdcentraler, trots att det helt saknas vetenskapligt stöd för att ställa diagnoser vid digitala vårdbesök. Det strider mot sjukvårdens etiska riktlinjer, skriver fem företrädare för Camtö, som utvärderar vårdens metoder.

2018-04-18-21:00:00

”Så kan framtidens flygresor rädda klimatet”

Klimatavtalet i Paris lägger en orimlig börda på kommande generationer som ska städa upp i atmosfären efter oss. Med negativa utsläpp skulle Sverige kunna ”tvätta bort” koldioxid i stor skala, men arbetet behöver påbörjas snarast. En möjlig lösning är att låta flygpassagerarna betala för städningen, skriver sju professorer och forskare.

2018-04-17-21:00:00