IMF: Den globala tillväxten växlar upp i år

Den globala tillväxten växlar upp något i år, med stöd från ett starkt momentum, gynnsamt marknadssentiment, expansiv finanspolitik och återverkningar såväl inhemskt som internationellt av den expansiva finanspolitiken i USA.  Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala vårprognos, WEO.  

Läs hela nyheten:
IMF: Den globala tillväxten växlar upp i år

Publicerad: 2018-04-17 klockan 15:05

Fler nyheter från Dagens Industri

Försäljningsras för JM

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 528 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var 522 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

2018-04-27-08:03:00

Stockwik visar svarta siffror: ”Stabil efterfrågan”

Stockwik Förvaltning redovisar ett resultat efter skatt på 0,8 miljoner kronor för det första kvartalet (-1,1). Resultatet per aktie uppgick till 0,0 kronor (-0,0).

2018-04-27-08:16:01

Högre omsättning men lägre vinst för Addlife

Medicinteknikbolaget Addlife redovisar ett resultat efter skatt på 26 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (29). Resultatet per aktie uppgick till 1:09 kronor (1:18).

2018-04-27-08:17:21

Lägre förlust för Heliospectra

Heliospectra, som säljer ljuslösningar till bland annat växthus och är listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -6,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-10,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:19 kronor (0:30).

2018-04-27-08:18:09

Bättre försäljningsmix lyfte Feelgoods marginal

Hälsovårdsbolaget Feelgood hade en mer förmånlig försäljningsmix under det första kvartalet än tidigare på grund av ett högre inslag av kvalificerade och paketerade tjänster.

2018-04-27-08:23:19

Arvid Åhlund: Britternas produktivitet växer sämre än på 224 år

Den brittiska ekonomin trotsade domedagsprofetiorna och har vuxit samtliga kvartal sedan brexit. Samtidigt är produktivitetstillväxten den lägsta sedan den industriella revolutionens genombrott, visar nya siffror. 

2018-04-27-08:24:00

Marginell plusöppning väntas på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen väntas inleda veckans sista handelsdag marginellt på plus. Kvartalsrapporterna fortsätter att strömma in även om flödet under fredagen är aningen mer behärskat jämfört med gårdagens dammbristning. 

2018-04-27-08:28:10

Större förlust för Myfc

Myfc hade en nettoomsättning under första kvartalet till 0,2 miljoner kronor (0,3). 

2018-04-27-07:59:16

SBB, delårsrapport januari – mars 2018: Starkt driftnetto trots lång och kall vinter, fortsatt fokus

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna ökade till 390 mkr (236). Driftsöverskottet ökade till 233 mkr (131). Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 39 mkr (32). Resultat före skatt blev 151 mkr (846), varav: Förvaltningsresultatet ingår med 73 mkr (35).

2018-04-27-08:00:00

Nya möjligheter på esport betting marknaden

Det är en hel del skriverier om hur esport-marknaden växer och storföretag som Kinneviks MTG har breddat sina portföljer genom att investera i bland annat Dreamhack och ESL. Schibsted har också hakat på och har setts göra satsningar inom sina webbkanaler. Det råder inget tvivel att många inom företagsvärlden är eniga om att det finns en efterfrågan att möta inom esport.

2018-04-27-08:00:00