Nyheter från Debatt

”Ställ om snabbt till nyttigare och mer klimatsmart mat”

11 miljöforskare om ny rapport: Vi måste bland annat konsumera tio gånger mer av bönor, linser och andra baljväxter.

”Spelteori visar att S+C+L+MP ger den starkaste regeringen”

Nationalekonomer: Modellerna för koalitioner har utvecklats av ekonomipristagarna Lloyd Shapley och Roger Myerson.

”Det är nyfikenhet som leder till innovationer”

SLUTREPLIK DN DEBATT 3/1. Risken är att alltför stora krav ställs på kortsiktiga tillämpningar, men det är inte alltid man hittar lösningar just där man lyser med lampan. Framtidens nya landvinningar och innovationer, som vi i dag inte ens kan föreställa oss, kommer inte från planerade insatser utan härrör oftast från oväntade upptäckter som inte är möjliga att planera, skriver Christina Moberg, professor emeritus i organisk kemi vid KTH.

”Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver”

Författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2019: Vi har identifierat fyra nödvändiga förändringar.

”Orimligt fokusera på hur ’svaga individer’ kan fasas ut”

SLUTREPLIK DN DEBATT 10/1. Det ligger i både löntagarnas och arbetsgivarnas intresse att regelverk, utbildnings- och välfärdssystem bidrar till att fler kan arbeta och är attraktiva på arbetsmarknaden ett helt arbetsliv, skriver Roger Mörtvik och Carin Ulander-Wänman.

”Visst är Bryssel en dröm för förespråkare av marknadshyror”

SLUTREPLIK DN DEBATT 8/1. Varken Sandro Scocco eller Marie Linder och Erik Elmgren erkänner att en avveckling av hyresregleringen krävs för att få bukt med bostadsbristen. Rättvisa och effektivitet gynnas bättre genom en marknadsekonomi än genom prisreglering, skriver Roland Andersson och Lars Jonung.

”Viktigt veta vilka gymnasieprogram som ökar risken för arbetslöshet”

SLUTREPLIK DN DEBATT 7/1. Vi instämmer gärna i att studie- och yrkesvägledare har en viktig roll att fylla. Det är dock inget nytt. Nya är däremot de fakta vi presenterar om att det är stor skillnad i inkomst och sysselsättning efter samma nationella gymnasie­program på olika gymnasieskolor, skriver Tobias Krantz och Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

”Också forskare ägnar sig åt motiverat tänkande”

SLUTREPLIK DN DEBATT 31/12. När vi läste repliken på vår debattartikel var den spontana reaktionen att detta var trams och dumheter. Det krävdes mycket mödosamt tankearbete i motvind för att komma till insikten att våra data kanske inte tillåter oss att dra slutsatsen att motiverat tänkande förekommer lika mycket för ”Svenskar” och ”Världsmedborgare” i det specifika fallet, skriver tre forskare i beteendeekonomi

”Politiska ’säkerhetshot’ undergräver demokratin”

Daniel Färm, tankesmedjan Tiden: Vi ser i dag flera exempel på försök att klassa olika politiska frågor som säkerhetshot.

”Hamnarbetarna varslar om strejk i flera svenska hamnar”

Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundet: Vi vill ha ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen.

”Nu blir Sverige ett land utan en politisk vänster”

Daniel Suhonen: Vi står i ett helt nytt politiskt landskap med enbart ett konservativt och ett liberalt block.

”Utan myndighet är det svårt att uppnå jämställdhetsmålen”

Lena Ag, generaldirektör: Fel i argumentationen för nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten.

”En kortad polisutbildning ­riskerar att försämra säkerheten”

Lena Nitz, Polisförbundet: Förslaget är ogenomtänkt och saknar stöd från såväl allmänheten som poliserna själva.

”Las fungerar inte för små och medelstora företag”

REPLIK DN DEBATT 10/1. Det debattörerna glömmer är att Las möjligen kan fungera om man är ett stort företag med verksamheter på flera orter, många olika arbetsuppgifter och en HR-avdelning med arbetsrättsjurister som lotsar företaget genom det snåriga Las-regelverket, skriver Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega.

”Kärnkraftsdebatten måste bygga på fakta – inte på ideologi”

SLUTREPLIK DN DEBATT 30/12. Gudrun Schyman anser att kärnkraften aldrig kan vara en lösning på klimatkrisen och för fram flera argument för att vi inte bör satsa på kärnkraft. Argumenten bekräftar den ursprungliga artikelns uppmaning att det behövs en diskussion om kärnkraft som bygger på fakta och vetenskap, inte på ideologi, skriver Martina Sturek, ordförande för Women in nuclear Sverige.

”Las kan reformeras om rätt till kompetensutveckling ges”

Roger Mörtvik och Carin Ulander-Wänman: Löntagare behöver ekonomiska möjligheter att själva ta ansvar för sin kompetensutveckling.

”Den belgiska bostadsmarknaden är ingen marknadsdröm”

REPLIK DN DEBATT 8/1. Det skulle vara en stor samhällsvinst om regeringsförhandlingarna leder till att marknadshyror införs, menar Roland Andersson och Lars Jonung. Argumentationslinjen går i princip ut på att jämföra det belgiska, och underförstått marknadsbaserade, bostadssystemet mot det svenska, med sina betydande problem.

”Ekonomiska skolboksteorier löser inte bostadsbristen”

REPLIK DN DEBATT 8/1. Frågan till Roland Andersson och Lars Jonung är varför miljardtals skattekronor helt plötsligt ska föras över till den redan lönsamma fastighetsbranschen och samtidigt tvinga människor ifrån sina hem? skriver Marie Linder och Erik Elmgren, Hyresgästföreningen.

”Vi har alldeles för många våldsbejakande extremister”

Ann-Sofie Hermansson (S): Den passivitet med vilken många politiker har bevittnat extremistmiljöernas tillväxt är besvärande.

”Mer studie- och yrkesvägledning i stället för konsumentupplysning”

REPLIK DN DEBATT 7/1. När nu Svenskt näringsliv efterlyser ”bättre konsumentupplysning” är det dock beklagligt att de inte nämner den yrkesgrupp som har detta som sitt huvuduppdrag – nämligen landets studie- och yrkesvägledare, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.

”Hyresregleringen måste bort också för gamla hyresrätter”

Roland Andersson och Lars Jonung: Annars kommer det att ta en ”evig” tid innan liberaliseringen får effekt.

”Artikelförfattarna misstolkar sin egen statistik”

Tre professorer i teoretisk filosofi: Motiverat tänkande verkar förekomma mer bland “svenskarna”.

”Den regionala innovationspolitiken är den mest misslyckade”

Ratio-forskare: Varför ska miljarder ska läggas på satsningar som inte ger märkbara resultat?

”Jordbruket behöver forskning och klok förvaltning, inte drömmar och utopier”

Torbjörn Fagerström och Jens Sundström: Tankar om en drömvärld bör inte styra jordbrukets utveckling.

”Gymnasievalets betydelse för inkomsten måste bli tydligare”

Svenskt Näringsliv: Ny statistik visar på stor skillnad i inkomst och sysselsättning efter olika gymnasie­program. Bättre konsumentupplysning behövs.

”Inför straff mot arbetsgivare som missköter rehabilitering”

John Selander, professor i rehabiliteringsvetenskap: Lagen som har gett arbetsgivare ökat ansvar för rehabilitering av sjukskrivna räcker inte.

”Ett konservativt block är fel väg att gå för Moderaterna”

Benjamin Dousa, Muf: M kan omöjligen förhandla bort landvinningar som EU-medlemskap, aborträtt och rättssäkerhet.

”Citeringsgrad som enda kriterium för lyckad forskning är begränsat”

Filip Johnsson och Henrik Thunman, professorer vid Chalmers: Att ställa grundforskning mot tillämpad forskning är förenklat.

”För svensk innovationsförmåga har statligt stöd varit viktigt”

Peter A Jörgensen, tidigare överingenjör: Policyutvecklingen har inte gynnats av Ratioforskarnas frågeställningar och hur de belyst dem.

”Här är nio klimatpolitiska krav på nästa regering”

Företrädare för industrin: Politikerna har en rad viktiga beslut att ta för att bidra till att göra Sverige fossilfritt.

”Användning av alternativa produkter ger lägre rökning”

New Nicotine Alliance Sweden: Varken ånga från e-cigaretter eller snuskonsumtion är rökning, eller ens ”skadligt tobaksbruk”.

”Kärnkraft är inte en del av lösningen på klimatkrisen”

Gudrun Schyman, Fi: Även om alla kärnkraftverk skulle stängas nu kommer en rad problem vara ett faktum för kommande generationer.

”Sett till miljön och säker elproduktion är kärnkraft bäst”

Joa Ljungvall, teknologie doktor: Frågan som ska ställas är hur vi ska kunna använda gamla kärnkraftverk medan vi bygger nya.

”Nästa regering, lär av den danska forskningspolitiken”

Christina Moberg, professor emeritus: Vårt grannland har lyckats skapa villkor för en framgångsrik forskning i världsklass.

”Lösningar som faktiskt kan fungerar väljs bort”

REPLIK DN Debatt 28/12. Den rapport om jordbruk som Torbjörn Fagerström och Jens Sundström använder sig av tar till en trollformel som länge använts för att tysta kritiska röster, skriver David van der Spoel, professor i biologi.

”Lösningar som faktiskt kan fungera väljs bort”

David van der Spoel, biologiprofessor: Förslag som tycks ”orealistiska” ur marknadsperspektiv krävs för att nå en hållbar framtid.

”Okritisk hyllning av marknaden”

Bengt Johannisson, professor emeritus: Ratio gör det lätt för sig när de avfärdar behovet av en politik som ser till annat än marknadens intressen.

”Sverige har gjort skillnad under åren i säkerhetsrådet”

Utrikesminister Margot Wallström (S): Det finns ljusglimtar, hopp och positiva rörelser i flera av världens svåraste konflikter.

”Riksdagen måste säga nej till EU-avtalet med Kuba”

Civil Rights Defenders: Den kubanska regeringen måste först ta tydliga steg mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

”Våra åsikter påverkar hur bra vi kan tolka fakta i politiska frågor”

Forskare i beteendeekonomi: Vi misstolkar information för att få den att passa vår underliggande världsbild.

”Klimatet kräver att vi tänker om och satsar på kärnkraft”

Martina Sturek, Women in nuclear: Lyssna på vetenskapen och se kärnkraften som en allierad i kampen mot klimathotet.

”De statliga företagsstöden är dyra och löser inga problem”

Ratio-forskare: Kompetensbristen, inte kapitalbristen, är det största tillväxthindret för svenska företag.

”Ingen hållbar framtid utan ett högproduktivt jordbruk”

Torbjörn Fagerström och Jens Sundström: Vetenskaplig kunskap måste åter bli vägledande för jordbrukets utveckling.

”Så kan förvirringen kring utbytta mediciner minskas”

Företrädare för vårdprofessioner: Vårt förslag är tekniskt enkelt att genomföra och kräver inga dyra ombyggnader.

”Paralympics i Stockholm skulle ge viktiga förebilder”

Margareta Israelsson, Rasmus Isaksson, Harald Strand och Håkan Thomsson: Spelen kan inspirera fler till fysisk aktivitet i vardagen.

”Organisera äldreomsorgen för fler mänskliga möten”

Karin M Ekström och Johan Löfqvist: Det som behövs är omsorg med mer rörelse, frisk luft och sociala aktiviteter.

”Äldre som får hårda klappar behöver varma experter”

Tobias Olsson och Dino Viscovi: Äldre är beroende av anhöriga, så kallade varma experter, för att kunna ta till sig det nya.

”Sluta jaga lägsta pris – vi måste välja dyr svensk mat”

Jordbruksverket: Om någon ska producera framtidens hållbara mat åt oss måste de få skäligt betalt för sitt arbete

”Reklam på sociala medier lockar unga att börja röka”

Fyra forskare: Vår nya undersökning visar att en fjärdedel av gymnasieungdomarna testat e-cigaretter.

”Risk att skärpta straff för unga ökar brottsligheten”

Kriminologer: Ungdomar som döms till fängelse får svårare att upphöra med brott och får längre brottskarriärer.