”De som vill skylla krisen på personer är alltid många”

Besattheten vad gäller SD har skylt över de politiska konflikter som är avgörande för framsteg och möjligheter. Den viktiga omvandling som M genomgått har kostat på. Och de som nu vill skylla på personer är många, inte minst bland dem som saknar förmåga att föra den politiska diskussionen framåt, skriver Gunnar Hökmark (M).

Läs hela nyheten:
”De som vill skylla krisen på personer är alltid många”

Publicerad: 2017-06-01 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Fel av läkare att återuppliva barn efter sen abort”

Barnläkare ska inte ägna sig åt att återuppliva sent aborterade foster. Det kränker både barnets och kvinnans rättigheter. Det fåtal barn som föds efter 22 veckor ska hanteras på samma sätt som andra döende patienter, skriver sju läkare och experter vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

2017-08-18-21:00:00

”Ge Sveriges städer rätt att själva övervaka trafiken”

Kommunerna behöver själva få rätten att styra och kontrollera trafiken, i stället för att bli bortprioriterade av de nationella myndigheterna polisen och Trafikverket. Fyra nya verktyg som kommunerna i dag saknar makt över, skulle öka framkomligheten och trafiksäkerheten i våra städer, skriver Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholm.

2017-08-17-21:00:00

”Styrningen brister i samhällets största bransch – skolan”

Styrningen av skolan är bitvis undermålig. Bara 18 procent av Sveriges kommuner har tydliga mål. Nu måste skolans huvudmän sätta fokus på varje årskull. Det är dags att införa nationella nyckeltal och följa elevernas resultat hela vägen till vårterminen i årskurs nio, skriver Mats Rosenkvist, Successful schools och Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund.

2017-08-16-21:00:00

”Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan”

Att vi utvisar människor till ett land där det pågår en väpnad konflikt, där internflyktingar dör av svält och där det statliga skyddssystemet är obefintligt är inhumant. Det ändras inte av omständigheten att det definieras som lagligt. Sverige borde stoppa utvisningar till Afghanistan, skriver Hanne Martinek, Refugees welcome Stockholm.

2017-08-15-21:00:00

”För lite hemkunskap ökar risken för matförgiftningar”

Runt 500.000 människor drabbas enligt beräkningar av matförgiftning i Sverige varje år. Bristande hygienkunskaper i hushållen är en av orsakerna. Nu är det dags för en utökad timplan i hemkunskap för att Sverige ska få medvetna konsumenter, minskat matsvinn och färre fall av matförgiftningar, skriver en grupp experter inom området.

2017-08-14-21:00:00

”Moderaternas politik för skolan är undermålig”

M har misslyckats med att skapa förtroende i skolfrågan. Det beror helt enkelt på att partiets skolpolitik är undermålig. Det är högst anmärkningsvärt att Moderaterna varken föreslår fler eller mer långtgående reformer när det finns ett stort behov av att höja kvaliteten på svensk skola, skriver Benjamin Dousa, Moderata Ungdomsförbundet.

2017-08-13-21:00:00

”Den rödgröna kravlösheten hotar kvaliteten i högskolan”

Regeringen smög i juli ut en order till Sveriges universitet om att högskolorna ska se till så att studenterna till varje pris godkänns. Det är bedrövligt. Universiteten har skapats för att utveckla och utgöra spetsen av mänskligt vetande och bildning. Den rödgröna kravlösheten måste bort, skriver Jan Björklund (L) och Christer Nylander (L).

2017-08-12-21:00:00

”Transaktionsdimman på nätet hotar digitaliseringen”

På nätet är vi inte längre bara medborgare eller kunder. Vi är också varor. De data vi lämnar ut om oss själva är vad andra tjänar pengar på. Men vi vet inte vad de är värda och vad vi skulle kunna begära i betalning. Transaktionsdimman på internet bör skingras och ersättas av transaktionstransparens, skriver sju medie- och it-debattörer.

2017-08-11-21:00:00

”Svensk primärvård kan snabbt bli fullbemannad”

Det är fullt möjligt att införa en bra primärvård i Sverige som blir fullbemannad inom ett år. Det finns en omfattande forskning i många länder om hur en stark primärvård skall byggas. Tas den kunskapen till vara kan en bred majoritet i riksdagen fatta de beslut som behövs, skriver Göran Sjönell och Mikael Stolt, specialister i allmänmedicin.

2017-08-10-21:00:00

”Falskt påstå att tiggeri är förbjudet i Sverige”

I debatten påstås att svensk lag redan i dag innehåller ett förbud mot att tigga. Vissa menar till och med att poliser som inte ingriper mot den som tigger skulle kunna förlora jobbet. Men det stämmer inte. Tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag. Troligen är det inte bara tillåtet, utan också skyddat av internationell rätt, skriver åtta jurister och debattörer.

2017-08-09-21:00:00