”Center mot våldsbejakande extremism inrättas vid Brå”

Den tillfälliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism övergår till ett nytt permanent nationellt centrum som inrättas vid Brottsförebyggande rådet. Vid centret bildas ett insatsteam som ska stärka stödet till kommunernas operativa arbete, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och Morgan Johansson (S).

Läs hela nyheten:
”Center mot våldsbejakande extremism inrättas vid Brå”

Publicerad: 2017-06-13 klockan 21:00

Fler nyheter från Debatt

”Ett gyllene tillfälle för alliansen att visa musklerna”

It-skandalen på Transportstyrelsen gav alliansen ett gyllene tillfälle att visa sina muskler. Statsministerns snabba regeringsombildning gör att den nu sitter med svartepetter. Men hur det än går med misstroendeförklaringen har alliansen visat att den inte är tandlös, skriver Leif Lewin, professor emeritus, Uppsala universitet.

2017-07-27-21:00:00

”Dags för politikerna att komma närmare verkligheten”

Krisen på Transportstyrelsen som nu lett till en regeringskris aktualiserar en rad frågor om den svenska förvaltningsmodellen. Var går gränsen för myndigheternas oberoende? Behöver regeringen styra mera? Är tjänstemännens makt i Regeringskansliet för stor? Kanske är det dags att modernisera modellen, skriver statsvetarna Torbjörn Larsson och Marja Lemne.

2017-07-26-21:00:00

”Erkänn folkmordet på kristna och jezidier i Irak”

Klockan klämtar för de kristna i Irak. Efter ett decennium av brutalt islamistiskt våld mot kristna och jezidier kan flera tusen års tradition snart vara utplånad. Nu krävs att Sverige och EU tar ansvar och agerar. Erkänn folkmordet och ta initiativ till en givarkonferens, uppmanar Lars Adaktusson (KD), Europaparlamentariker.

2017-07-25-21:00:00

”Vi måste krympa klyftan mellan landsbygd och stad”

Populism är i hög grad ett symtom på ökad splittring mellan stad och landsbygd. Nu behövs en offensiv plan för att överbrygga den ökande klyftan, skriver Maria Rankka, vd, och Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom, vid Stockholms handelskammare.

2017-07-24-21:00:00

”Regeringen blundar för alkoholens skadeverkningar”

Regeringen blundar för de oerhörda skador som alkoholen orsakar varje år i Sverige. Folkhälsomyndigheten verkar inte bry sig. Nu behövs en ny expertmyndighet som tar alkoholfrågan på allvar, skriver fyra riksdagsledamöter tillsammans med Sven Andréasson, professor i socialmedicin och alkoholläkare.

2017-07-23-21:00:00

”Behandlingen av psykisk ohälsa måste regleras”

Psykologiska behandlingsmetoder är ofta kraftfulla nog att hjälpa människor. Samtidigt visar ny forskning att psykologisk behandling som utövas på fel sätt kan vara direkt skadlig. Det är hög tid att se över vem som egentligen får behandla psykisk ohälsa, skriver en expertgrupp legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

2017-07-22-21:00:00

”Nu behövs en koordinator för cybersäkerheten”

Vem har ansvar för den svenska informationssäkerheten? Trots 22 år av utredningar finns inget tydligt svar. Nu måste regeringen tillsätta en cybersäkerhetskoordinator, skriver Lars Nicander, chef för Cats, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

2017-07-21-21:00:00

”Landsorten utarmas när bankerna lägger ner”

Stora affärsbanker som Nordea och Swedbank har i snabb takt lagt ned sina lokalkontor i landsorten. Bristen på ett väl fungerande bank- och finansväsen försvårar nödvändig modernisering och ekonomisk tillväxt i över hälften av landets regioner. Läget är nu så akut att det krävs avsevärda nationella insatser, skriver sex kommunalråd.

2017-07-20-21:00:00

”Svensk stålproduktion kan bli avgörande för klimatet”

Hur stål produceras kommer att vara avgörande för klimatavtrycket. Därför tar vi nu fram en färdplan för att nå fossilfrihet med stärkt konkurrenskraft. Men för att klara de enorma investeringar som behövs, krävs politiska muskler och långsiktighet, skriver en branschgrupp ledd av Svante Axelsson, samordnare för Fossilfritt Sverige.

2017-07-19-21:00:00

”FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen”

Fredagen den 7 juli utbröt jubel på FN:s högkvarter i New York när 122 stater röstade igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen. Nu måste Sverige visa ledarskap och snarast underteckna och ratificera avtalet, uppmanar Andreas Tolf, Svenska läkare mot kärnvapen, och Gabriella Irsten, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

2017-07-18-21:00:00